ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ναι» σε ειδική ευνοϊκή μεταχείριση

nai-se-eidiki-eynoiki-metacheirisi0

Εξι στα δέκα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ συμφωνούν ότι τα ιδιαιτέρως μεγάλου μεγέθους επενδυτικά σχέδια είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες όσον αφορά το καθεστώς φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων. Ανεξάρτητα, μάλιστα, από το πώς τοποθετούνται στη συγκεκριμένη ερώτηση, οι οικονομολόγοι του Πάνελ ζητούν ευνοϊκότερο περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, που θα αφορά εντέλει όλα τα επενδυτικά σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Στην ερώτηση του Πάνελ για τον Οκτώβριο απάντησαν συνολικά 46 Ελληνίδες και Ελληνες οικονομολόγοι. Το 59% αυτών προκρίνει την ευνοϊκή μεταχείριση των πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, ενώ το 18% διαφωνεί. Το 24% των απαντησάντων τοποθετήθηκε μεταξύ των δύο επιλογών. 

Τα μέλη του Πάνελ, στα επεξηγητικά σχόλιά τους, τα οποία είναι πλήρως διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΕΦίΜ, υπογραμμίζουν τα εξής βασικά σημεία: 

• Οσοι συμφωνούν με την ειδική ευνοϊκή μεταχείριση των μεγάλων επενδύσεων τονίζουν ότι η πρακτική αυτή θα οδηγήσει στην προσέλκυση επενδύσεων σημαντικού μεγέθους σε κρίσιμους για την ανάπτυξη και την απασχόληση κλάδους, όπως η τεχνολογία, ενισχύοντας έτσι τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού.  

• Από την άλλη πλευρά, οι επιφυλάξεις αφορούν, μεταξύ άλλων, το πρόσφορο έδαφος για διαπλοκή και διαφθορά που δημιουργεί η ευχέρεια ιδιαίτερης μεταχείρισης, αλλά και την πιθανή νόθευση του ανταγωνισμού, καθώς η πρακτική αυτή ευνοεί τους ήδη μεγάλους παίκτες εις βάρος των μικρών και αναδυόμενων. Εξάλλου, ακόμη και μεταξύ των θετικών απαντήσεων επισημαίνεται με έμφαση η ανάγκη για πολύ μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή ειδικών κανόνων.

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, τέλος, το γεγονός ότι, ανεξάρτητα από την ψήφο τους στο συγκεκριμένο ερώτημα, οι οικονομολόγοι του Πάνελ σχεδόν ομόφωνα υπογραμμίζουν στα σχόλιά τους την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου για τις επενδύσεις στη χώρα μας, με άξονες ιδίως τη φορολογική σταθερότητα, την απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης, τη χωροταξική βεβαιότητα και την επιτάχυνση των μηχανισμών Δικαιοσύνης, ώστε να ωφεληθούν εντέλει όλες οι επενδυτικές πρωτοβουλίες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

* Ο κ. Γιώργος Αρχόντας είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ και υπεύθυνος του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων. 

Το Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων είναι μια πρωτοβουλία του ΚΕΦίΜ, που έχει στόχο την καταγραφή και ανάδειξη των απόψεων κορυφαίων Ελληνίδων και Ελλήνων οικονομολόγων επί κρίσιμων θεμάτων οικονομικής πολιτικής. Στο Πάνελ συμμετέχουν 76 οικονομολόγοι από 59 πανεπιστήμια και φορείς που εδρεύουν σε 11 χώρες. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο των συμμετεχόντων, τις απαντήσεις τους στις μηνιαίες ερωτήσεις και τα επεξηγητικά σχόλιά τους, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το Πάνελ, στην ιστοσελίδα του ΚΕΦίΜ, kefim.org.