ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προθεσμίες για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας

Aπό σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, και έως τις 25 του μηνός, μονομερείς δηλώσεις μπορούν να υποβάλλουν οι καλλιτέχνες και οι ξεναγοί που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Περιθώριο 10 ημερών έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» ώστε να μπουν σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας. 

Η διαδικασία εκκίνησης θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί στις 16 Νοεμβρίου, ημερομηνία κομβική, καθώς στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία της επιστρεπτέας προκαταβολής 4.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πρέπει να τηρήσουν απαρέγκλιτα τα χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν για να υποβάλουν τις όποιες δηλώσεις τους. Οι περιπτώσεις των εργαζομένων που οφείλουν να υποβάλουν αιτήσεις για την αναστολή του Οκτωβρίου είναι οι εξής:

• Εργαζόμενοι στους κλάδους επισιτισμού, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού και κάθε άλλου πληττόμενου κλάδου βάσει σχετικής λίστας ΚΑΔ.

• Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κυκλώνα «Ιανό».

• Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Υπενθυμίζεται πως σε αναστολή έως 31/12 μπορούν να μπουν μόνο οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (όχι οι εργαζόμενοι ενδιάμεσου κινδύνου) και εφόσον δεν είναι εφικτή η τηλεργασία. 

• Εργαζόμενοι επιχειρήσεων των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα και εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα σε μία από τις περιφερειακές ενότητες που ήταν στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 – «Πολύ υψηλό». Ειδικότερα, αφορά τις περιφερειακές ενότητες:
• Κοζάνης: από 16/10/2020.
• Καστοριάς: 23/10/2020.

• Και τους εργαζομένους επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ), που έχουν τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη ο οποίος εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους.
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά». Στη συνέχεια δηλώνουν τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο τον μήνα Οκτώβριο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.

Εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα. Εξαίρεση υπάρχει εάν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ). Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβάλει αίτηση ο εργοδότης τους. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Ειδικά για τις αναστολές που αφορούν τον Σεπτέμβριο, υπάρχει ένα «μικρό παράθυρο» υποβολής αιτήσεων έως και αύριο Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Πάντως, από σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, και έως τις 25 του μηνός, μονομερείς δηλώσεις μπορούν να υποβάλλουν οι καλλιτέχνες και οι ξεναγοί που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Επίσης, σήμερα ξεκινούν και οι αιτήσεις από εργαζόμενους καλλιτέχνες που γράφτηκαν έως τις 20/10/2020 στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr.

«Συν-Εργασία»

Αναφορικά με τον μηχανισμό «Συν-Εργασία», δίνεται η δυνατότητα έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου να υποβληθούν δηλώσεις «(Β΄- Φάση)» και «(Β΄ – Φάση) – Ορθή Επανάληψη» για τον μήνα Σεπτέμβριο. Η διαδικασία αφορά μόνο εργαζομένους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ Φάσης για τον Σεπτέμβριο και για τους εργαζομένους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ Φάσης.

Κατά τα λοιπά, οι προθεσμίες έχουν ως εξής:

• Για τον μήνα Οκτώβριο – Α΄ Φάση, από 3/11 έως και 6/11.
• Για τον μήνα Οκτώβριο – Β΄ Φάση, από 7/11 έως και 24/11.
• Για τον μήνα Νοέμβριο – Α΄ Φάση, από 1/11 έως και 30/11.