ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγκράτηση ανεργίας λόγω της αναστολής συμβάσεων

Συγκράτηση ανεργίας λόγω της αναστολής συμβάσεων

Στο 16,8% «κλείδωσε» το ποσοστό ανεργίας τον περασμένο Αύγουστο, μειωμένο σε σχέση με το 16,9% τον Αύγουστο του 2019 αλλά και το διορθωμένο προς τα πάνω 17% του Ιουλίου του 2020. 

Ανακοινώνοντας τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι πρόκειται για τον μήνα κατά τον οποίο είχε αρθεί η αναστολή λειτουργίας που ίσχυε τους προηγούμενους μήνες, εξακολουθούσαν όμως να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες λειτουργίας στις επιχειρήσεις, οι οποίοι επηρέασαν την κανονική λειτουργία της αγοράς. Ειδικοί κανόνες ισχύουν και για τις μετρήσεις, καθώς δεν θεωρούνται άνεργοι όσοι εργαζόμενοι είναι σε αναστολή σύμβασης. Ετσι, το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Αύγουστο του 2020 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.821.239 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 771.325 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ήταν 3.296.526 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 99.346 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (μείωση 2,5%) και κατά 18.159 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 (μείωση 0,5%).  

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 28.458 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (μείωση 3,6%) και κατά 13.914 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 (μείωση 1,8%). Οι οικονομικά μη ενεργοί αυξήθηκαν κατά 91.639 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (αύξηση 2,9%) και κατά 29.613 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 (αύξηση 0,9%).