Μείωση 10,6% στις εξαγωγές το Σεπτέμβριο

Μείωση 10,6% στις εξαγωγές το Σεπτέμβριο

2' 39" χρόνος ανάγνωσης

Μείωση 10,6% εμφάνισαν οι εξαγωγές το Σεπτέμβριο και οι εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά 16%, με το εμπορικό έλλειμμα να παρουσιάζει μείωση 24% το ίδιο διάστημα. Στην περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 19%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.037,2 εκατ. ευρώ (4.742,9 εκατ. δολάρια) έναντι 4.807,0 εκατ. ευρώ (5.273,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση 16%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 62,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 61,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2019. 

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.556,8 εκατ. ευρώ (3.021,8 εκατ. δολάρια) έναντι 2.860,1 εκατ. ευρώ (3.156,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση 10,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 131,3 εκατ. ευρώ δηλαδή 6,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 131,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2019. 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 ανήλθε σε 1.480,4 εκατ. ευρώ (1.721,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.946,9 εκατ. ευρώ (2.116,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 24%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 68,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 70,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,3% σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2019. 

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 35.854,0 εκατ. ευρώ (40.199,9 εκατ. δολάρια) έναντι 41.988,9 εκατ. ευρώ (47.034,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 14,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.806,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.586,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019. 

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 22.347,8 εκατ. ευρώ (25.199,3 εκατ. δολάρια) έναντι 25.313,3 εκατ. ευρώ (28.525,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 11,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 252,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 253,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019. 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε σε 13.506,2 εκατ. ευρώ (15.000,6 εκατ. δολάρια) έναντι 16.675,6 εκατ. ευρώ (18.508,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 19%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.058,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,1% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.839,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,8%.