ΕΦΚΑ

Επιπλέον εισφορές 1 δισ. οφείλουν 800.000 μη μισθωτοί για το 2019

Επιπλέον εισφορές 1 δισ. οφείλουν 800.000 μη μισθωτοί για το 2019

Προθεσμία μόλις τριών εβδομάδων έχουν πάνω από 800.000 ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή αγρότες, για να πληρώσουν μαζί με τις τρέχουσες εισφορές και την πρώτη από τις 5 δόσεις που προκύπτουν μετά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2019. Η διαδικασία, με σημαντική καθυστέρηση και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ολοκληρώθηκε στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και, σύμφωνα με τη διοίκηση του φορέα, συνολικά εκκαθαρίστηκαν οι μερίδες 1.503.043 ασφαλισμένων και προέκυψαν 800.349 ασφαλισμένοι που τον προηγούμενο χρόνο πλήρωσαν εισφορές χαμηλότερες από αυτές που αντιστοιχούσαν στο εισόδημα που τελικά δήλωσαν στη φορολογική τους δήλωση. 

Στην πράξη, περισσότεροι από τους μισούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ πλήρωσαν τον προηγούμενο χρόνο 1,085 δισ. ευρώ λιγότερες εισφορές, με αποτέλεσμα να καλούνται τώρα να πληρώσουν, και μάλιστα εν μέσω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, επιπλέον εισφορές. Συνολικά, ο e-ΕΦΚΑ θα λάβει –ή ορθότερα θα αναζητήσει– εισφορές ύψους 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα θα κληθεί να επιστρέψει 208,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 345.000 ασφαλισμένους που πλήρωσαν για εισφορές 2019 ποσά υψηλότερα από αυτά που αντιστοιχούσαν στο δηλωθέν εισόδημά τους. 

Πώς θα πληρωθούν

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, οι 800.349 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή αγρότες, κατά μέσον όρο, καλούνται να πληρώσουν 1.355,61 ευρώ έκαστος, σε 5 μηνιαίες δόσεις, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης την 30ή/11/2020. Να σημειωθεί ότι καθώς καθημερινά η κυβέρνηση λαμβάνει έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού, εφόσον υπάρξει αναστολή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, θα προσαρμοστούν αντίστοιχα η πρώτη και οι υπόλοιπες καταληκτικές ημερομηνίες. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δόσεις εξοφλούνται με χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής που ίσχυε έως 31/12/2019.  

Βάσει των στοιχείων, άλλοι 343.669 ασφαλισμένοι μη μισθωτοί θα λάβουν επιστροφές. Το μέσο πιστωτικό υπόλοιπο κινείται στα 606,17 ευρώ. Τα ποσά θα επιστραφούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό του φορέα μέχρι τις 15/12/2020 στον λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι ασφαλισμένοι στο ταμείο, εκτός εάν μέχρι 30/11/2020 επιλέξουν στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ συμψηφισμό με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Να σημειωθεί ότι 359.000 ασφαλισμένοι μη μισθωτοί πλήρωσαν το ακριβές ποσό και η εκκαθάριση έβγαλε μηδενικό αποτέλεσμα.  
Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του φορέα (www.efka.gov.gr) στις «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης – Εκκαθάριση έτους 2019). 

Η διαδικασία

Σύμφωνα δε με τη διοίκηση του ταμείου, με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ειδοποιητηρίων του 2019 κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της πολύπλοκης και γραφειοκρατικής διαδικασίας υπολογισμού και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένους που εισήγαγε ο νόμος 4387/2016. Από 1/1/2020 οι ασφαλισμένοι επιλέγουν στην αρχή κάθε χρόνου το ύψος των μηνιαίων εισφορών που θα καταβάλουν με βάση την οικονομική τους δυνατότητα. Η επιλογή είναι ελεύθερη ανάμεσα σε 6 κατηγορίες και δηλώνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Η κατάταξη στον κλάδο υγείας ακολουθεί υποχρεωτικά την κατηγορία του κλάδου σύνταξης. Μάλιστα, το ποσό εισφοράς του κλάδου υγείας, μετά τη 2η ασφαλιστική κατηγορία, παραμένει σταθερό. Ακόμη κι αν ο ασφαλισμένος επιλέξει μια από τις 6 κατηγορίες, μπορεί να αλλάξει. Η αλλαγή επιτρέπεται μία φορά τον χρόνο. Υπάρχει μια ειδική ασφαλιστική κατηγορία που απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους κατά τα πρώτα 5 έτη ασφάλισής τους.  

Να σημειωθεί ότι με διάταξη νόμου που προωθεί το υπουργείο Εργασίας, θα προβλεφθεί ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των ετών 2017, 2018 και 2019 των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών θα υπολογίζονται οριστικά με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ), αρχικές και τροποποιητικές, σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία ημέρα του μήνα της δημοσίευσης της συγκεκριμένης διάταξης, πιθανότατα δηλαδή εντός του τρέχοντος μηνός.