5 προτάσεις για ταχύτερη επίλυση δικαστικών διαφορών

5 προτάσεις για ταχύτερη επίλυση δικαστικών διαφορών

1' 29" χρόνος ανάγνωσης

Πέντε προτάσεις πολιτικής για την ταχύτερη επίλυση δικαστικών διαφορών διατυπώνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που δημοσίευσε χθες, σημειώνοντας ότι «ένα αποδοτικότερο δικαστικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σαν πολλαπλασιαστής επενδύσεων, ειδικά σ’ ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα λόγω της πανδημικής κρίσης, συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα έτη». Συγκεκριμένα, οι προτάσεις της είναι οι εξής:

1. Ψηφιοποίηση των διαδικασιών και πρόσβαση των λειτουργών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την επικοινωνία με το δικαστήριο, την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων ή την υποβολή εγγράφων και αιτημάτων.

2. Κατάρτιση και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού των δικαστηρίων, ειδικότερα σε τομείς που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

3. Δημιουργία «ειδικών» τμημάτων αστικών και διοικητικών υποθέσεων στα δικαστήρια, που θα εξετάζουν συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων με σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα.

4. Ενεργοποίηση και ενθάρρυνση της προσφυγής σε εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών (επέκταση της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης).

5. Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων των εμπορικών υποθέσεων, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος μέσω ενός συστήματος «ανωνυμοποίησης»  και ηλεκτρονικής καταγραφής των αποφάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η διεύθυνση Οικονομικών Μελετών (επικεφαλής Π. Καπόπουλος) στο δελτίο, επικαλούμενη και σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («The 2020 EU Justice Scoreboard», Ιούλιος 2020), η συσχέτιση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης με το ποσοστό επίλυσης οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων είναι υψηλή. Στην Ελλάδα, όμως, η εκτιμώμενη μέση διάρκεια επίλυσης δικαστικών υποθέσεων για τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι η υψηλότερη  μεταξύ μιας ομάδας επιλεγμένων χωρών για το 2018. Μάλιστα σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η εκτιμώμενη μέση διάρκεια επίλυσης δικαστικών υποθέσεων έχει αυξηθεί, φτάνοντας τις 559 ημέρες, ενώ το ποσοστό επίλυσης εκκρεμών υποθέσεων έχει μειωθεί, φτάνοντας το 86,3%. Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος αριθμός δικηγόρων και δικαστών, αλλά χαμηλές δαπάνες της κυβέρνησης για τη λειτουργία των δικαστηρίων.