ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέσω ΣΔΙΤ η ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών

Μέσω ΣΔΙΤ η ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών

Μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται, όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς τηλεπικοινωνιών, να δημοσιευθεί η πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την υλοποίηση του έργου UltraFast Broadband (UFBB), ύψους 870 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών που θα επιτρέπει υπερυψηλές ταχύτητες Internet άνω των 100 Mbps. 

Για το έργο, που αποτελεί σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), απαιτείται η ολοκλήρωση ορισμένων εκκρεμοτήτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, το σκέλος που σχετίζεται με την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών οπτικών ινών. Οι υποδομές αυτές, που δύναται να αξιοποιήσει –πραγματοποιώντας τις απαιτούμενες προσθήκες– ένας υποψήφιος ανάδοχος, ενδέχεται είτε να ανήκουν είτε να μισθωθούν από το υποψήφιο σχήμα. Το σημείο αυτό είναι σημαντικό προκειμένου οι υποψήφιοι να γνωρίζουν τις διαδρομές των υφιστάμενων δικτύων οπτικών ινών, αλλά και τις τιμές μίσθωσης, ώστε να είναι σε θέση να καταρτίσουν επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά, η υποβολή δεσμευτικών προσφορών αναμένεται να λάβει χώρα τον επόμενο μήνα και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί, εάν δεν υπάρξει παράταση, σε δύο μήνες, μέχρι την άνοιξη. Αυτό με δεδομένο ότι εκκρεμεί η κοινοποίηση στους υποψηφίους των παραρτημάτων της σύμβασης σύμπραξης του έργου, κάτι που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού του έργου, που περιλαμβάνει τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την οριστικοποίηση των τευχών δημοπράτησης, συμμετέχουν εννέα σχήματα: ο ΟΤΕ, η Vodafone Ελλάδας, η Wind Hellas, η ΔΕΗ, η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ Grid Telecom, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η «Αβαξ», η κοινοπραξία Μυτιληναίος – METKA EGN LTD και η Intrakat.

Η ΣΔΙΤ αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού των περιοχών παρέμβασης σε ποσοστό άνω του 99%, με υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps. Επίσης, στην κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού των περιοχών με υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps, που να είναι αναβαθμίσιμη σε 1 Gigabit. Στόχος είναι η κάλυψη της πλειονότητας των περιοχών της χώρας οι οποίες σήμερα δεν καλύπτονται από τους παρόχους, κινητοποιώντας ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ.