ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μάχη σε δύο μέτωπα από τα ΕΛΠΕ

Μάχη σε δύο μέτωπα από τα ΕΛΠΕ

Η διαχείριση των επιπτώσεων της αρνητικής συγκυρίας, της χειρότερης των τελευταίων δεκαετιών για την παγκόσμια πετρελαϊκή βιομηχανία, είναι μια δύσκολη μάχη. Ωστόσο, η –σε πείσμα της αρνητικής συγκυρίας– απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι ο πραγματικός πόλεμος για τα ΕΛΠΕ.

Στη σκιά της πανδημίας που έριξε στο ναδίρ τη ζήτηση πετρελαίου και σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τα περιθώρια διύλισης, επηρεάζοντας καθοριστικά τα φετινά αποτελέσματα, η διοίκηση του ομίλου έχει αποφασίσει να εντείνει τις προσπάθειες υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού, που αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:

1. Τη βελτίωση της υφιστάμενης δραστηριότητας με την παραγωγή καθαρότερων καυσίμων, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των διυλιστηρίων και της ενεργειακής κατανάλωσης. Η συμμετοχή των βιοκαυσίμων, στο μείγμα παραγόμενων καυσίμων, αυξήθηκε φέτος σημαντικά.

2. Τον μετασχηματισμό του ομίλου από μια πετρελαϊκή βιομηχανία σε έναν όμιλο ενεργειακών προϊόντων. Τους τελευταίους 18 μήνες, τα ΕΛΠΕ έχουν διπλασιάσει το χαρτοφυλάκιο των έργων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκών, αιολικών, βιομάζας και υβριδικών) σε πάνω από 1.000 MW, με στόχο τα 240 εξ αυτών να λειτουργούν έως το τέλος του 2021 και να φτάσουν τα 600 MW μέχρι το 2025. 

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εξαγορά του πάρκου φωτοβολταϊκών της γερμανικής εταιρείας JUWI, που κατασκευάζεται στην περιοχή της Κοζάνης.

Αποτελεί το σημαντικότερο ενιαίο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης, ενώ η δυναμικότητά του αντιστοιχεί στο 9% της σημερινής εγκατεστημένης ισχύος από φωτοβολταϊκά στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας. Είναι ένα έργο μεγάλης κλίμακας, συνολικής ισχύος 204 μεγαβάτ, με ετήσια παραγωγή 350 γιγαβατώρες. 

Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε 130 εκατ., με άνω του 35% ελληνική συμμετοχή σε υλικά, εξοπλισμό και εργασία, ενώ θα χρησιμοποιηθούν πλαίσια υψηλής απόδοσης διπλής όψης και άλλες καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονική παρακολούθηση της παραγωγής. Η κατασκευή του θα διαρκέσει 16 μήνες, προκειμένου να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2022. Η χρηματοδότηση του έργου διασφαλίστηκε μέσω της έκδοσης ευρω-ομολόγου ονομαστικής αξίας 99,9 εκατ. ευρώ με ευνοϊκούς όρους παρά τη δυσμενή συγκυρία. Η έκδοση καλύφθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και κατά 25% από θεσμικούς επενδυτές. Με τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου της Κοζάνης τα ΕΛΠΕ θα επιτύχουν τη βελτίωση του ανθρακικού του αποτυπώματος κατά περίπου 10%. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγόμενη ισχύς θα είναι ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας, μηδενικών εκπομπών, για τουλάχιστον 75.000 νοικοκυριά και το ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται σε 320.000 τόνους, που αντιστοιχεί σε μια έκταση 1,1 εκατ. στρεμμάτων δάσους.

3. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται ήδη μία σειρά παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των μονάδων, ενώ έχει προσληφθεί εταιρεία συμβούλων, από τις κορυφαίες του κόσμου, η οποία θα αναπτύξει μοντέλα και λύσεων, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία.

Αποτελέσματα

Παρά τη συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από τα χαμηλά περιθώρια διύλισης διεθνώς, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 256 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτού του λειτουργικού αποτελέσματος οφείλεται στην εκμετάλλευση των ευκαιριών στη δομή τιμολόγησης αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Δηλαδή τα ΕΛΠΕ αγόρασαν ποσότητες την άνοιξη, τις αποθήκευσαν και τις πούλησαν, βάσει συμφωνιών, αργότερα σε προκαθορισμένες τιμές (contago contracts). Το κέρδος από αυτές τις συμφωνίες ήταν της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο, ενώ άλλα τόσα αναμένονται το δ΄ τρίμηνο. Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στους 3,7 εκατ. τόνους (-9%), λόγω της υποχώρησης της εγχώριας αγοράς, με την πτώση να είναι μεγαλύτερη στους κλάδους αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων. H κάμψη στο εσωτερικό αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εξαγωγών κατά 10%.

Επίσης, βελτίωσαν την κεφαλαιακή τους διάρθρωση, αντλώντας ρευστότητα, τόσο από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές όσο και από το τραπεζικό σύστημα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση των πιστωτικών γραμμών ύψους 900 εκατ. που λήγουν στους επόμενους έξι μήνες, βελτιώνοντας περαιτέρω το προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου. Το χρηματοοικονομικό κόστος είναι μειωμένο κατά 14% στο εννεάμηνο, στα 78 εκατ. ευρώ, τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Σημειώνεται πως από τα τέλη Αυγούστου βγήκε εκτός παραγωγής η μονάδα του Ασπροπύργου, προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένα έργα συντήρησης και αναβάθμισης, με τη σχετική δαπάνη να φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ.

«Στους επόμενους μήνες το περιβάλλον αναμένεται να παραμείνει δύσκολο, με τα σενάρια ανάκαμψης να προβλέπουν ουσιαστική βελτίωση μετά τα μέσα του 2021. Η αναιμική ανάκαμψη στην αγορά πετρελαιοειδών δεν είναι αρκετή για να δώσει ουσιαστική επάνοδο σε προηγούμενα επίπεδα και στόχος μας παραμένει να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο τις επιπτώσεις από την κρίση της COVID-19 στις δραστηριότητές μας και στις επιδόσεις μας. Ταυτόχρονα, και παρά τα θεσμικά προβλήματα που υφίστανται στην αγορά ενέργειας, σκοπεύουμε να εκμεταλλευθούμε τη περίοδο αυτή για να υλοποιήσουμε τα σχέδια ανάπτυξης σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, καθώς και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις δραστηριότητες μας, ώστε να οδηγήσουμε τον όμιλο σε πιο ισχυρή θέση για το μέλλον», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Ανδρέας Σιάμισιης.

Στη μάχη κατά του ιού

Συμμετέχοντας στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα ΕΛΠΕ εξασφάλισαν εγκαίρως την προμήθεια δέκα σύγχρονων μοριακών αναλυτών και πάνω από 100.000 αντιδραστήρια για διαγνωστικά τεστ. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις προμηθεύτηκαν αναλυτές πριν ακόμη κυκλοφορήσουν στην αγορά, καθώς βρίσκονταν στο τελικό στάδιο έγκρισης από την αρμόδια αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Μέσα από τις δικές τους δωρεές, η δυναμικότητα της χώρας μας σε μοριακούς ελέγχους έχει αυξηθεί κατά 20.000 τεστ ανά ημέρα. Συνεισέφεραν σημαντικά στην ενίσχυση των ΜΕΘ της χώρας με την απευθείας προμήθεια από το εξωτερικό 50 υπερσύγχρονων αναπνευστήρων. Επίσης, προχώρησαν σε δωρεές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σε διάφορα νοσοκομεία, όπως «ΠΓΝ Αττικόν», ΑΧΕΠΑ και «ΓΝΕ Θριάσιο», «ΓΝΔΑ Αγ. Βαρβάρα», 251 ΓΝΑ, ενώ έχουν προσφέρει και μεγάλες ποσότητες σε μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια μιας χρήσης) και φάρμακα, σε νοσοκομειακούς φορείς, Σώματα Ασφαλείας, δήμους και οργανώσεις. Επίσης, διέθεσαν πάνω από 1,5 εκατ. λίτρα καυσίμου κίνησης για την πραγματοποίηση καθημερινών απολυμάνσεων στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας και αερομεταφορών ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και αναλωσίμων σε συνεργασία με την Aegean Airlines.