ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δράσεις του ΥΠΟΙΚ στη «μάχη» κατά του ξεπλύματος χρήματος

oi-draseis-toy-ypoik-sti-machi-kata-toy-xeplymatos-chrimatos-561150073

Ξεκίνησαν σήμερα οι τεχνικές εργασίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (οδηγία 2015/849).

Πρόκειται για μία διαδικασία τεχνικών συναντήσεων αξιολόγησης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Εποπτική Αρχή (EBA).

Ανοίγοντας την διαδικτυακή διαδικασία συναντήσεων ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, επανέλαβε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση την «υψηλή πολιτική δέσμευση της Ελλάδας στη συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «το υπουργείο Οικονομικών, από το καλοκαίρι του 2019 και αξιοποιώντας την πρόοδο που είχε συντελεστεί μέχρι τότε, προτεραιοποίησε την ενίσχυση του σχετικού θεσμικού πλαισίου… σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα».

Ειδικότερα, απαριθμώντας τις ενέργειές του για τη θεσμική ενδυνάμωση της χώρας έναντι του ξεπλύματος χρήματος, το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι:

1ον. Προχώρησε στην ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (2018/843) με την ψήφιση του ν. 4734/2020, ενισχύοντας το θεσμικό πλαίσιο της αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με καινοτομίες, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη διαφάνεια των εταιρικών δομών, στον περιορισμό της ανωνυμίας στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων, στη στενότερη και πιο συστηματική συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας.

2ον. Προχώρησε, μέσω της ψήφισης του ν.4734/2020, στην αντιμετώπιση «των θεσμικών εκκρεμοτήτων που είχε αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση στη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων».

3ον. Προχωρά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1153 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων.

4ον. Συμμετέχει στις διεθνείς συναντήσεις της Ολομέλειας της Financial Action Task Force (FATF) και των ομάδων εργασίας κατά τις συνεδριάσεις του Οκτωβρίου 2019, Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου 2020, καθώς και σε όλες τις σχετικές διεθνείς συναντήσεις, προβάλλοντας τις θέσεις της χώρας.

5ον. Συνεργάζεται στενά με τη Γραμματεία της FATF και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ανάδειξη των θέσεων της χώρας στα θέματα αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

6ον. Αύξησε τα στελέχη της χώρας που συμμετέχουν στις διεθνείς διαδικασίες αξιολόγησης της FATF και έτσι καλύφθηκε – για πρώτη φορά – η υποχρέωση της χώρας για αποστολή Ελλήνων αξιολογητών, αποφεύγοντας την επιβολή υψηλών οικονομικών κυρώσεων που εκκρεμούσαν σε βάρος της χώρας και αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας στο διεθνές δίκτυο της FATF.

7ον. Υλοποίησε στην Αθήνα το σεμινάριο εκπαίδευσης των μελλοντικών αξιολογητών της FATF, με εκπαιδευτές στελέχη της FATF και συμμετέχοντες – υποψήφιους αξιολογητές από όλον τον κόσμο.