Θωρακίζεται η τηλεργασία σε δημόσιους φορείς

Θωρακίζεται η τηλεργασία σε δημόσιους φορείς

1' 8" χρόνος ανάγνωσης

Μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου, που επιτρέπει την απόκρυψη της τοποθεσίας ενός υπολογιστή και τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), θωρακίζεται η ασφάλεια της τηλεργασίας στο σύνολο των δημοσίων φορέων που είναι ενταγμένοι στο δίκτυο «Σύζευξις». 

Οπως αναφέρει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών θα μπορούν να εργάζονται από το σπίτι τους με ασφάλεια τόσο για τους ίδιους όσο και για τα δεδομένα που διαχειρίζονται. Η επέκταση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, της τηλεργασίας με VPN, υλοποιείται με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Πρόκειται για μια υπηρεσία που, μέσω του αναδόχου του «Σύζευξις», ΟΤΕ, παρέχει ασφαλή πρόσβαση στα συστήματα και στις εφαρμογές κάθε φορέα από την κατοικία του υπαλλήλου και μόνο από τους υπαλλήλους που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Λειτούργησε με επιτυχία κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης (business continuity). Εως σήμερα, τη δυνατότητα αυτή αξιοποίησαν περισσότεροι από 150 φορείς δημιουργώντας πάνω από 5.000 συνδέσεις για αντίστοιχους υπαλλήλους. Η ΓΓΠΣΔΔ απέστειλε πρόσφατα σχετική ενημέρωση προς τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό να ενταχθούν νέοι φορείς και χρήστες στην υπηρεσία αυτή.
Υπολογίζεται ότι η τηλεργασία μέσω VPN προσφέρεται για έως και 10.000 υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης με μηδενικό κόστος για το Δημόσιο και δεν προαπαιτείται καμία υφιστάμενη υποδομή υποστήριξης VPN στους φορείς.