Θα καθυστερήσει η ανάκαμψη της Ευρωζώνης

Θα καθυστερήσει η ανάκαμψη της Ευρωζώνης

1' 50" χρόνος ανάγνωσης

H ανάκαμψη της Ευρωζώνης δεν έχει εκτροχιαστεί, ωστόσο αυτή θα καθυστερήσει λόγω των νέων μέτρων περιορισμού (lockdown) που έχουν επιβληθεί σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό αναφέρει έρευνα του ομίλου Allianz η οποία επισημαίνει ότι τα νέα περιοριστικά μέτρα δεν αποτελούν μία επανάληψη εκείνων που εφαρμόστηκαν την άνοιξη του 2020, καθώς η επίδρασή τους στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης το τέταρτο τρίμηνο του 2020 πρόκειται να αποδειχθεί κατά 30%-60% ηπιότερη.

Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το φετινό τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 4% σε τριμηνιαία βάση, οδηγώντας έτσι, τις προβλέψεις για οικονομική συρρίκνωση το 2020 στο 7,6%.

Ωστόσο, αναμένεται μια ισχνή ανάκαμψη το 2021 (+4,1%, από το +4,8% που είχε προβλεφθεί τον Σεπτέμβριο), καθώς οι περιορισμοί στις κοινωνικές συναναστροφές παραμένουν. 

Σύμφωνα με την ανάλυση της Allianz, η διάθεση ενός αποτελεσματικού εμβολίου πριν από το τέλος του χρόνου αναμένεται να φέρει την αναγκαία ανατροπή στην οικονομική ανάκαμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, μειώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την οικονομική αβεβαιότητα. 

Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος της δημιουργίας μακροχρόνιων προβλημάτων στην οικονομία έχει αυξηθεί, δεδομένων των πολλών πτωχεύσεων, της υψηλής ανεργίας και της αυξημένης πίεσης που ασκείται στον τραπεζικό κλάδο.

Προκειμένου το βασικό σενάριο να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, η Allianz τονίζει ότι οι λήπτες αποφάσεων και οι φορείς χάραξης της πολιτικής θα πρέπει να ανταποκριθούν ταχύτερα στις κρίσεις, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του ιδιωτικού τομέα και αποτρέποντας το σενάριο της τριπλής ύφεσης και την ύπαρξη μόνιμων ζημιών στην οικονομία.

Μια έγκαιρη και κατάλληλη πολιτική απόκρισης θα πρέπει να μπορεί να αποφύγει μια μεγάλης κλίμακας κρίση εταιρικών ταμειακών διαθεσίμων. Το μερίδιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αρνητικό περιθώριο EBITDA, δηλαδή εκείνων που δια-τρέχουν μεγαλύτερο ρίσκο αντιμετώπισης κρίσεων ταμειακών ροών, υπολογίζεται στο 15%-20% στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Επιπροσθέτως, το μερίδιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με υψηλά επίπεδα χρέους, χαμηλή κερδοφορία και χαμηλούς δείκτες ρευστότητας – βρίσκεται μεταξύ 8% και 10%. Η Allianz καταλήγει ότι για τον λόγο αυτό, οι συνέπειες της διπλής ύφεσης μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς θα αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν τα προβλήματα των ταμειακών ροών τους με επιπλέον χρέος, σε ένα περιβάλλον όπου η αύξηση του κύκλου εργασιών στους κλάδους που επλήγησαν περισσότερο δεν αναμένεται να επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα πριν από το 2023.