ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτινάχθηκαν οι εισαγωγές LNG από τις ΗΠΑ

Εκτινάχθηκαν οι εισαγωγές LNG από τις ΗΠΑ

Αυξητική τάση στην κατανάλωση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2020 δείχνουν τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, με τις μισές, μάλιστα, ποσότητες που κάλυψαν τις ανάγκες των xρηστών του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) το διάστημα αυτό να προέρχονται από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα.  

Το LNG κάλυψε στο εννεάμηνο του έτους το 48% της εγχώριας ζήτησης, με το 50% των ποσοτήτων να προέρχεται από τις ΗΠΑ, οι εξαγωγές των οποίων προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 420% σε σύγκριση με το 2019. Ενδεικτικό της διαφοροποίησης των πηγών φυσικού αερίου και του ανταγωνισμού που προσφέρει ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας είναι ότι ο παραδοσιακός προμηθευτής LNG της χώρας, η Αλγερία, που το 2019 εισήγαγε το 20% των συνολικών ποσοτήτων το πρώτο εννεάμηνο του 2020, κάλυψε μόλις το 6%, ενώ στις εγκαταστάσεις του σταθμού έφτασαν φορτία από έξι διαφορετικές χώρες παραγωγούς.  

Ενδιαφέρον στοιχείο και ενδεικτικό του στρατηγικού ρόλου της Ρεβυθούσας και της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου είναι η συνεχής και συστηματική αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που εξάγονται στη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα, το πρώτο εννεάμηνο του 2020 ποσότητες φυσικού αερίου 0,6 δισ. κ.μ. ή 7,2 εκατ. MWh εξήχθησαν από το σημείο εξόδου του Σιδηροκάστρου προς Βουλγαρία.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΔΕΣΦΑ για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, η κατανάλωση φυσικού αερίου ανήλθε στα 4 δισ. κ.μ. αερίου ή 46,2 εκατ. μεγαβατώρες, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, που η κατανάλωση φυσικού αερίου είχε ανέλθει στα 3,8 δισ. κ.μ. ή 43,8 εκατ. μεγαβατώρες. Αντίστοιχα, στο εννεάμηνο του 2020 οι ποσότητες που αεριοποιήθηκαν στη Ρεβυθούσα είναι 2,2 δισ. κ.μ. αερίου ή 25,8 εκατ. MWh, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 που οι ποσότητες που αεριοποιήθηκαν ήταν 1,8 δισ. κ.μ. αερίου ή 21,7 εκατ. μεγαβατώρες. Συνολικά στη Ρεβυθούσα την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 εκφόρτωσαν 40 LNG δεξαμενόπλοια, ενώ το ίδιο διάστημα το 2019 μόλις 32. Το LNG, λόγω και των χαμηλότερων τιμών σε σχέση με το αέριο των αγωγών, κυριαρχεί στην εγχώρια κατανάλωση το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, τα δεξαμενόπλοια που εκφόρτωσαν στη Ρεβυθούσα μετέφεραν φορτία από έξι διαφορετικές χώρες παραγωγούς LNG. Σημαντική θέση, εκτός των ΗΠΑ που κάλυψαν το 50% των ποσοτήτων, κατέχει το Κατάρ (25%) και η Νιγηρία (12%), ενώ ακολουθούν η Αλγερία (6%), η Νορβηγία (4%) και η Αίγυπτος (3%). 

Το 52% του φυσικού αερίου εισήχθη στο ελληνικό σύστημα μέσω των δύο κύριων σημείων εισόδου, από τη Βουλγαρία (2 δισ. κ.μ.) και από την Τουρκία (0,3 δισ. κ.μ.) και το 48% μέσω της Ρεβυθούσας. Οι ηλεκτροπαραγωγοί κατανάλωσαν τις μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου, καλύπτοντας το 66% της ζήτησης, και ακολούθησαν οι οικιακοί καταναλωτές κι οι επιχειρήσεις μέσα από τα δίκτυα διανομής, καταναλώνοντας το 18%, ενώ το 16% ζητήθηκε από τις εγχώριες βιομηχανίες που συνδέονται απευθείας στο σύστημα υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ. «Οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας του φυσικού αερίου και στην ασφάλεια εφοδιασμού. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και του καθεστώτος πρόσβασης τρίτων (Third Party Access – TPA), βάσει του οποίου λειτουργεί ο ΔΕΣΦΑ, ενισχύει τον ανταγωνισμό τιμών», αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ στη σχετική ανακοίνωσή του.