ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρώιμες επαφές Cenergy Holdings – Nexans για τον κλάδο των καλωδίων

Πρώιμες επαφές Cenergy Holdings – Nexans για τον κλάδο των καλωδίων

Σε διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Nexans, με στόχο τη σύμπραξη των δραστηριοτήτων παραγωγής καλωδίων, βρίσκεται η Cenergy Holdings, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, κατόπιν επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι επαφές, βέβαια, βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και εφόσον προκύψει οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη θα υπάρξει νέα ενημέρωση από τη διοίκηση της Cenergy.

Υπενθυμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings, η οποία είναι εισηγμένη και στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απαρτίζεται από τη Σωληνουργεία Κορίνθου και την Ελληνικά Καλώδια.

H Nexans Helas, από την πλευρά της, είναι θυγατρική της γαλλικής Nexans S.A., η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών, των καλωδίων και των τηλεπικοινωνιών.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε απάντηση επιστολής της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνέχεια άρθρων που δημοσιεύτηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο, η Cenergy Holdings SA (η Εταιρία) δηλώνει τα ακόλουθα:

Η Εταιρία με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον, κατά πάγια τακτική, διερευνά και αξιολογεί δυνατότητες συνεργασίας για την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Εταιρία είναι σε διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Nexans με σκοπό τη σύμπραξη των δραστηριοτήτων παραγωγής καλωδίων, ωστόσο οι εν λόγω διαπραγματεύσεις είναι σε πρώιμο στάδιο.

Η Εταιρία, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην ανωτέρω διαδικασία.