Πράσινο φως σε Vodafone – Wind για τους πύργους κεραιών

Πράσινο φως σε Vodafone – Wind για τους πύργους κεραιών

Θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Vantage Towers Greece

1' 21" χρόνος ανάγνωσης

Πράσινο φως στην ίδρυση κοινής εταιρείας από τις Vodafone και Wind για τη διαχείριση της παθητικής υποδομής, άναψε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ολομέλειάς της.

Η απόφαση, συγκεκριμένα, αφορά την εταιρεία Vantage Towers Greece, η οποία θα διαχειρίζεται την υποδομή των δύο εταιρειών για τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Πρόκειται για 2.800 πύργους κεραιών της Vodafone και 2.400 της Wind.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα εταιρεία θα βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της Vodafone.

Η ανακοίνωση της ΕΕΤΤ

Κατά τη σημερινή 967η Ολομέλεια, η ΕΕΤΤ ενέκρινε τη γνωστοποίηση συγκέντρωσης των εταιρειών VODAFONE και WIND (άρθρα 5-10 Ν.3959/2011), σύμφωνα με την οποία οι δυο εταιρείες διαχωρίζουν τους κλάδους των παθητικών υποδομών τους και τους εισφέρουν σε μια νέα εταιρεία, η οποία θα τους διαχειρίζεται προσφέροντας σχετικές υπηρεσίες, βάσει μίσθωσης. Η νέα εταιρεία θα βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας VODAFONE.

Η ΕΕΤΤ, ασκώντας τις αρμοδιότητές της ως αρχή ανταγωνισμού, αξιολόγησε τις επιπτώσεις της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πρόσβασης των τρίτων, στην παροχή υπηρεσιών μίσθωσης υποδομών στη νέα οντότητα, στις περιεχόμενες συμβατικές δεσμεύσεις της συμφωνίας, στη μη ύπαρξη νεοεισερχόμενου παρόχου στην Ελληνική αγορά, στον αντίκτυπο της συναλλαγής στην τιμολογιακή πολιτική των παρεπόμενων αγορών και στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελληνικής αγοράς, καταλήγοντας ότι παρά τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης της εξεταζόμενης αγοράς στην οποία λαμβάνει χώρα η συγκέντρωση, δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Τέλος, η ΕΕΤΤ δεσμεύτηκε να εξετάσει την τροποποίηση της συμφωνίας κοινής χρήσης δικτύου των 2 εταιρειών, που περιλαμβανόταν στον φάκελο της εξεταζόμενης συγκέντρωσης, βάσει των άρθρων 1 Ν.3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ.