ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτάχυνση σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση

Επιτάχυνση σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση

Τις διαδικασίες συντόμευσης του χρόνου απονομής των συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση, παράλληλα με τη μείωση του προβλεπόμενου αριθμού ενσήμων που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος ασφαλισμένος σε πάνω από ένα πρώην ταμεία να συνταξιοδοτηθεί, καθορίζει εγκύκλιος που υπογράφει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. 

Σε εφαρμογή της τελευταίας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που μεταξύ άλλων προβλέπει απλούστευση των διαδικασιών και δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης ακόμη και κατά επτά χρόνια νωρίτερα, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ενσήμων για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης από το πρώτο κιόλας στάδιο της διαδικασίας. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους με διαδοχική, άνω των 67 ετών, να λάβουν σύνταξη εφόσον έχουν αθροιστικά 15 έτη ασφάλισης. 

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι μειώνεται ο αριθμός των ημερών ασφάλισης που απαιτείται να έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από τον e-ΕΦΚΑ με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του τελευταίου ενταχθέντα φορέα, τομέα, κλάδου, λογαριασμού. Ετσι, απαιτούνται πλέον 1.000 ημέρες ασφάλισης (η.α.) συνολικά, από τις οποίες 300 η.α. κατά την τελευταία πενταετία, αντί 1.500 και 500 η.α. αντίστοιχα.  

Επίσης, καταργούνται τα δύο στάδια διαδικασίας εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων με τις οποίες θεμελιώνει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα και οι ευνοϊκότερες προϋποθέσεις εξετάζονται ήδη από την αρχή της διαδικασίας.

Επίσης, σύμφωνα με τον νόμο, η δυνατότητα χρήσης των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης εναπόκειται στην επιλογή του ασφαλισμένου. Η μοναδική περίπτωση που δεν μπορεί να υπάρξει μη συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης ενός φορέα είναι όταν υφίσταται υπαγωγή στην ασφάλιση του φορέα αυτού και μετά την 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ. Προσοχή όμως, γιατί η προσμέτρηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε μεταγενέστερο της συνταξιοδότησης χρονικό σημείο δεν είναι δυνατή, καθώς η δήλωση περί συνυπολογισμού ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης είναι δεσμευτική για τον ασφαλισμένο.

Τρόπος υπολογισμού

Ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, πλέον, παρέχονται πολλές δυνατότητες στον ασφαλισμένο. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να επιλέξει τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αυτοτελώς, σε ένα ταμείο, χωρίς χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκότερες διατάξεις ενός ταμείου για τη θεμελίωση δικαιώματος, δεν θα μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει τον χρόνο που άφησε εκτός για τη βελτίωση του ύψους της σύνταξής του. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στο πρώην ΝΑΤ από το 1992 έως το 2014 και στον ΟΑΕΕ από το 2015 έως το 2016, το 2020 και σε ηλικία 52 ετών μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ καθώς θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις του πρώην ΝΑΤ (20 έτη ναυτικής υπηρεσίας, 52 ετών). Για να κάνει χρήση των ευνοϊκών προϋποθέσεων του πρώην ΝΑΤ, αφήνει εκτός τον διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, ο οποίος δεν αξιοποιείται ούτε για τη θεμελίωση ούτε για τον υπολογισμό της σύνταξης. Ο χρόνος του πρώην ΟΑΕΕ δεν θα μπορεί να προσμετρηθεί ούτε μεταγενέστερα για την προσαύξηση της σύνταξης του e-ΕΦΚΑ.

Αντίστοιχες επιλογές έχει ο ασφαλισμένος και στην περίπτωση της διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης.

Τέλος, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας μπορούν να λάβουν σύνταξη με συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των ειδικότερων προϋποθέσεων των 1.000 ημερών ασφάλισης συνολικά από τις οποίες 300 την τελευταία πενταετία. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει η πόρτα συνταξιοδότησης σε πρόσωπα τα οποία με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, παρότι είχαν συνολικά 15 έτη ασφάλισης, δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν ούτε όταν συμπλήρωναν το 67ο έτος της ηλικίας τους.