ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βάσει αξιολόγησης το νέο μισθολόγιο για τους εφοριακούς

Βάσει αξιολόγησης το νέο μισθολόγιο για τους εφοριακούς

Η συμμετοχή των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις αξιολογήσεις θα διαμορφώσει και τις τελικές τους αποδοχές, όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση. Το νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ προβλέπει μπόνους για όσους επιτύχουν τους στόχους, ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη για τους «καλούς» και στασιμότητας για τους ανεπαρκείς. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου εισάγεται η ειδική αμοιβή, η οποία πλέον θα αναγνωρίζεται και στα συντάξιμα χρόνια. Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ θα ακολουθούν το ενιαίο μισθολόγιο που ισχύει σε όλο τον δημόσιο τομέα, ωστόσο στις μηνιαίες αποδοχές τους θα υπολογίζεται και η ειδική αμοιβή. Κάθε υπάλληλος, ανάλογα με τη θέση στην οποία υπηρετεί, λαμβάνει αντίστοιχη αμοιβή. Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προβλέπει:

• Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών οι οποίοι θα βαθμολογούνται σε τρεις συναπτές αξιολογικές περιόδους με βαθμολογία ίση ή ανώτερη του 95%, θα εξελίσσονται ταχύτερα στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο βασικού μισθού. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης βαθμολογείται ως ανεπαρκής για την υπηρεσία, διερευνάται η δυνατότητα εφοδιασμού του με επιπλέον κίνητρα επιμόρφωσης ή άλλων δράσεων βελτίωσης της απόδοσης. Επειτα από τρεις ετήσιες συναπτές αξιολογήσεις, αναστέλλεται η αυτόματη μισθολογική του εξέλιξη. Η ως άνω αναστολή έχει μέγιστη διάρκεια έως ένα (1) έτος. 

• Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ θα δίνεται επίδομα απομακρυσμένης εργασίας, το οποίο θα φθάνει τα 500 ευρώ. Για παράδειγμα, κάποιος που υπηρετεί στο Καστελλόριζο θα λαμβάνει και το ανώτατο επίδομα των 500 ευρώ. 

• Ειδική αμοιβή και βαθμός θέσης εργασίας. Στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ θα χορηγείται ειδική αμοιβή, πλέον του βασικού μισθού, η οποία συνδέεται με την αξιολόγηση της θέσης εργασίας που κατέχουν. Προϋπόθεση για τη χορήγηση είναι αφενός η κατάρτιση ειδικού συστήματος βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας της Αρχής, ο καθορισμός των βαθμών του συστήματος αυτού, η περιγραφή, αξιολόγηση και κατάταξη των θέσεων εργασίας και αφετέρου η κατάταξη των υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας και στους βαθμούς αυτών. Ο δόκιμος υπάλληλος θα λαμβάνει το 60% της ειδικής αμοιβής κατά το πρώτο έτος υπηρεσίας και το 80% κατά το δεύτερο έτος. Μετά τη μονιμοποίησή του ο υπάλληλος λαμβάνει το σύνολο της ειδικής αμοιβής. Η ειδική αμοιβή θέσης εργασίας  καταβάλλεται στον υπάλληλο με την προϋπόθεση της συμμετοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης. 

• Βραβείο επίτευξης στόχων. Η καταβολή των «Βραβείων επίτευξης στόχων» γίνεται εφόσον ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων των οργανικών μονάδων ή των υπαλλήλων, αντίστοιχα, είναι ίσος ή μεγαλύτερος συνολικά του 95% ή συνιστά λόγο ειδικής βράβευσης, σύμφωνα με αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ.  Σημειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση το βραβείο επίτευξης στόχων καταβάλλεται στον υπάλληλο με την προϋπόθεση της συμμετοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης. 

Το βραβείο επίτευξης στόχων δύναται να καταβάλλεται ετησίως και ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο για κάθε βαθμό ευθύνης, για παράδειγμα:

Στον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του βαθμού θέσης ευθύνης του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,90 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,93 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 1,00 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.