ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Πράσινο φως από την Κομισιόν

Συνάδει με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις

Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Πράσινο φως από την Κομισιόν

Το καθεστώς ενίσχυσης, ύψους 665 εκατομμυρίων ευρώ, σε νοικοκυριά, τα οποία κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνοντας ότι συνάδει με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Πρόκειται για τα έκτακτα κορωνο-μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης, τα οποία αφορούν δάνεια ενήμερων και μη δανειοληπτών, με εγγύηση την πρώτη κατοικία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα».

Η μέγιστη διάρκεια της κρατικής επιδότησης αφορά τους εννέα μήνες. Επιλέξιμοι είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιών, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, και οι οποίοι πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, όσον αφορά το εισόδημα, την περιουσία και την αξία της α’ κατοικίας. 

Η Κομισιόν, μεταξύ άλλων, έκρινε ότι η επιχορήγηση των ιδιοκτητών κατοικιών παρέχει έμμεσο πλεονέκτημα στις τράπεζες, όσον αφορά τα εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ έκρινε ότι δεν δημιουργεί αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην περίπτωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Επιπλέον, τα έκτακτα μέτρα δεν εισάγουν διακρίσεις ανάμεσα στις τράπεζες, διότι στηρίζουν  ιδιοκτήτες κατοικιών με δάνεια σε οποιαδήποτε τράπεζα, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα «Γέφυρα»

  • Εξυπηρετούμενα δάνεια: Η επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από το 90% το α΄ τρίμηνο, ενώ υποχωρεί στο 80% το β΄ τρίμηνο και στο 70% το γ΄ τρίμηνο. Μέγιστο ποσό επιδότησης τα 600 ευρώ.
  • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (καθυστέρηση έως 90 ημερών): Η επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από το 80% το α΄ τρίμηνο, ενώ υποχωρεί στο 70% το β΄ τρίμηνο και στο 60% το γ΄ τρίμηνο.  Μέγιστο ποσό επιδότησης τα 500 ευρώ.
  • Δάνεια που έχουν καταγγελθεί (καθυστέρηση άνω των 90 ημερών): Η επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από το 60% το α΄ τρίμηνο, ενώ υποχωρεί στο 50% το β΄ τρίμηνο και στο 30% το γ΄ τρίμηνο. Μέγιστο ποσό επιδότησης τα 300 ευρώ.