ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα καθορίζονται οι μισθοί των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Αναλυτικά τι αλλάζει για τους υπαλλήλους

Πώς θα καθορίζονται οι μισθοί των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Στη δημοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για το νέο μισθολόγιο των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο της οργανωτικής αναβάθμισης και της βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους. 

Το νέο μισθολόγιο, όπως προβλέπεται χαρακτηριστικά, εδράζεται στους εξής άξονες:

 • Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές του ενιαίου μισθολογίου βάσει αρχαιότητας και εκπαιδευτικού επιπέδου.
 • Διατηρείται κατά περίπτωση η καταβολή της οικογενειακής παροχής, του επιδόματος παραμεθορίου και του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.
 • Εισάγεται η καινοτομία της αμοιβής βάσει της θέσης εργασίας. Κάθε υπάλληλος, ανάλογα τη θέση στην οποία υπηρετεί, λαμβάνει αντίστοιχη αμοιβή.
 • Θεσπίζεται ενισχυμένο επίδομα συνοριογραμμής για επιλεγμένες υπηρεσίες ως κίνητρο για τη στελέχωση ιδιαίτερα απομακρυσμένων μονάδων.
 • Θεσπίζεται Κίνητρο Επίτευξης Στόχων, ως ανταμοιβή του προσωπικού για τη συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων της Αρχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η δομή του νέου μισθολογίο έχει ως εξής:

 • Χορηγείται ειδική αμοιβή για κάθε Περίγραμμα Θέσης Εργασίας (ΠΘΕ), η οποία συμψηφίζεται με την υφιστάμενη προσωπική διαφορά.
 • Η ειδική αμοιβή ενσωματώνει το σημερινό επίδομα θέσης ευθύνης.
 • Κατά την αρχική κατάταξη του προσωπικού, διασφαλίζονται οι πληρωτέες αποδοχές που είχαν οι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής προσωπικής διαφοράς.
 • Επομένως, για το προσωπικό του οποίου οι νέες συνολικές αποδοχές είναι κατώτερες από τις υφιστάμενες, θα δημιουργηθεί νέα προσωπική διαφορά.
 • Οι αμοιβές του προσωπικού, το οποίο θα λαμβάνει αποδοχές υψηλότερες από τις υφιστάμενες, επιφέρουν καθαρή αύξηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε ΠΘΕ, με βάση την αξιολόγηση της βαρύτητάς του, κατατάσσεται σε έναν από τους 13 βαθμούς, σύμφωνα με τις προβλέψεις του βαθμολογίου.

Σε κάθε βαθμό αντιστοιχεί συγκεκριμένο ποσό Ειδικής Αμοιβής. Η αμοιβή ΠΘΕ είναι συντάξιμη, σε αντίθεση με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές του προσωπικού.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνεται, αντιμετωπίζεται η στρέβλωση της προσωπικής διαφοράς, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να αμείβονται βάσει των καθηκόντων τους και όχι βάσει της προσωπικής διαφοράς.

Μάλιστα, ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αμοιβή ΠΘΕ οδηγεί σε επιπλέον αυξήσεις μέσω των ωριμάνσεων, καθώς η χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων δεν συμψηφίζεται με την αμοιβή ΠΘΕ, όπως συμβαίνει με την προσωπική διαφορά.

Τι ισχύει για τη συνοριογραμμή

Το νέο μισθολόγιο, παράλληλα, θεσπίζει επιπλέον επίδομα συνοριογραμμής, το οποίο θα χορηγείται μόνο στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες μονάδες, προκειμένου να παρασχεθούν στο προσωπικό κίνητρα παραμονής.

Επίδομα στόχων, αύξηση υπηρεσιών

Όπως προαναφέρθηκε δε, οι προωθούμενες διατάξεις προβλέπουν και τα εξής:

 • Θεσπίζεται ειδική επιπλέον ανταμοιβή, η οποία συνδέεται με την επίτευξη των στόχων κάθε οργανικής μονάδας.
 • Το ποσό του Κινήτρου Επίτευξης Στόχων, αποτελεί ποσοστό της αμοιβής Π.Θ.Ε. κάθε υπαλλήλου και κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσοστό επίτευξης των στόχων.
 • Οι εργαζόμενοι οικειοποιούνται τους στόχους της Αρχής, συμμετέχουν στην προσπάθεια επίτευξης και τελικά ανταμείβονται για τη συμμετοχή αυτή.
 • Αυξάνεται το ανώτατο όριο υπερωριών κατά 25%, με σκοπό την ενίσχυση των υπαλλήλων που εξυπηρετούν ανάγκες εκτός ωραρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο μισθολόγιο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, δεν προβλέπει αποδοχές, χαμηλότερου επιπέδου από τις υφιστάμενες.