ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενίσχυση δαπανών για έρευνα – ανάπτυξη

enischysi-dapanon-gia-ereyna-anaptyxi-561157933

Αύξηση για μία χρονιά, τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και σε απόλυτους αριθμούς, σημείωσαν οι δαπάνες στην Ελλάδα για έρευνα και ανάπτυξη, με τη συνεισφορά στον κρίσιμο αυτό τομέα να αυξάνεται τόσο από το κράτος όσο και από τις επιχειρήσεις. Οι τελευταίες, μάλιστα, είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις εθνικές δαπάνες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 2019 σε 2,33 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2018. Οι δαπάνες αυτές μάλιστα αντιπροσωπεύουν το 1,27% του ΑΕΠ έναντι ποσοστού 1,21% το 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και το 2015 οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ήταν κάτω από το 1% του ΑΕΠ. Ο τομέας των επιχειρήσεων έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις εθνικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Το 2019 στις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ύψους 1,07 δισ. ευρώ (0,59% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 2,3% σε σχέση με το 2018.

Σημαντική αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης καταγράφεται στον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 716,55 εκατ. ευρώ (0,39% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 15,8% σε σχέση με το 2018. Αύξηση των σχετικών δαπανών καταγράφεται και στον κρατικό τομέα, όπου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 527,06 εκατ. ευρώ (0,28% του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σχέση με το 2018. Ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έχει μικρότερη συνεισφορά (19,75 εκατ. ευρώ, 0,01% του ΑΕΠ).

Σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, το ποσό 972,61 εκατ. ευρώ (ποσοστό 41,6% του συνόλου) προήλθε από τις επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, 896,78 εκατ. ευρώ, επενδύθηκε σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ με το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτήθηκαν σχετικές δραστηριότητες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (56,35 εκατ. ευρώ), στον κρατικό τομέα (17,24 εκατ. ευρώ) και σε ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (2,24 εκατ. ευρώ).