ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Motor Oil: Ξεκινά την απο-επένδυση της Optima Bank

Εντολή πώλησης του 7% των μετοχών

Motor Oil: Ξεκινά την απο-επένδυση της Optima Bank

Την απο-απένδυση του τραπεζικού κλάδου ξεκινάει η Motor Oil Ελλάδας, η οποία έδωσε ειδική άδεια στη θυγατρική Ireon Investment να θέσει προς πώληση 263.369 μετοχές της Optima Bank Α.Ε.

Η πώληση αντιστοιχεί στην τιμή των 18,35 ευρώ ανά μετοχή, με την Ireon να ευελπιστεί σε μείωση του ποσοστού που διατηρεί στην Optima Bank κατά 7%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ireon διαθέτει το 97% των μετοχών του τραπεζικού ιδρύματος, αποτελώντας τον βασικό μέτοχο.

Η Optima Bank ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2019, μετά την εξαγορά της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος από την Ireon Investments, θυγατρική της Motor Oil.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 4ης   Νοεμβρίου 2020, παρείχε ειδική άδεια προκειμένου η θυγατρική της εταιρεία IREON INVESTMENTS LTD να προβεί σε πώληση μέχρι 263.369 μετοχών εκδόσεως Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε. έναντι τιμήματος 18,35 ευρώ ανά μετοχή. Οι παραπάνω 263.369 μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε. και αγοραστές θα είναι συνδεδεμένα με τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως και 101 Ν.4548/2018.

Η πώληση των μετοχών εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω αποεπένδυσης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.  από την Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με την απόφαση του της 4ης Νοεμβρίου 2020, έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση επί του εύλογου και δίκαιου των μετοχών της Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε. (fairness opinion) με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2020, η οποία πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, καθόρισε την προτεινόμενη τιμή στο ύψος των Ευρώ 18,35 ανά μετοχή της Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε. Η τιμή των 18,35 ευρώ ανά μετοχή κρίνεται στην έκθεση της Grant Thornton ως εύλογη και δίκαιη για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας της Εταιρείας, ως προκύπτουσα και εμπεριεχόμενη στο εύρος των συγκριτικών αξιών πού αναφέρονται στην έκθεση (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: Νέα / 2020).

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την πραγματοποίηση των συναλλαγών ισχύει για έξι (6) μήνες.