Αυξάνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

Αυξάνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

3' 37" χρόνος ανάγνωσης

Σημαντική ανάσα σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους δίνουν διατάξεις του νομοσχεδίου-σκούπα του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, καθώς από τη μία προβλέπουν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, από 1η Ιανουαρίου 2021, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες για τους μισθωτούς και τις επιχειρήσεις, και από την άλλη διακανονίζουν τυχόν χρέη που δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας. 

Στο νομοσχέδιο-σκούπα με το οποίο ρυθμίζονται θέματα κοινωνικών υποθέσεων υπέρ της στήριξης των παιδιών, της ενδυνάμωσης του θεσμού της υιοθεσίας – αναδοχής και της προστασίας σε ζητήματα έμφυλης βίας, περιλαμβάνεται η διάταξη που οδηγεί σε περίπου 8 ευρώ τον μήνα αύξηση στον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και φθάνει ή ξεπερνάει τα 23 ευρώ σε μισθωτούς με μηνιαίο μισθό ίσο ή υψηλότερο των 2.000 ευρώ. 

Για τους εργοδότες, το αντίστοιχο κέρδος από το «ψαλίδι» των ασφαλιστικών εισφορών ξεκινάει από 12 ευρώ τον μήνα σε περίπτωση που αμείβει τον εργαζόμενο με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ για πλήρη απασχόληση και ξεπερνάει τα 35 ευρώ, εάν ο μισθός είναι άνω των 2.000 ευρώ.

Αναλυτικά, όπως ορίζει διάταξη του νομοσχεδίου, από 1.1.2021 μειώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1.6.2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός γενικής κυβέρνησης.

Ειδικότερα, οι μειώσεις αφορούν:

• Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) τα ασφάλιστρα υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 π.μ. στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 π.μ. στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4% και κατανέμεται 1,2% στον εργοδότη και 1,2% στον εργαζόμενο.

• Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες τα ασφάλιστρα υπέρ του ενιαίου λογαριασμού για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, ο οποίος θα μειωθεί κατά 0,12 από την εισφορά που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΕΚΛΑ) και κατά 0,18 υπέρ του ειδικού λογαριασμού προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται κατά 0,06% στους εργοδότες υπέρ ΕΛΠΕΚΕ και κατά 0,10% στους εργαζομένους υπέρ ΕΚΛΑ.

• Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες τα ασφάλιστρα υπέρ του ΕΛΕΚΠ. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ.

Η σωρευτική ετήσια ελάφρυνση εκτιμάται σε 750 εκατ. ευρώ για εργοδότες και εργαζομένους, με στόχο η σημαντική αυτή μείωση του μη μισθολογικού κόστους των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ενίσχυση της απασχόλησης. 

Το αθροιστικό όφελος εργαζομένου – εργοδότη ξεκινάει από τα 20 ευρώ τον μήνα για τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 60 ευρώ τον μήνα για μεικτούς μισθούς της τάξης των 2.000 ευρώ. Να σημειωθεί εδώ, βέβαια, ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα ισχύσει οριζόντια για όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, είτε εργάζονται με πλήρη είτε με μερική απασχόληση, με το όφελος στη δεύτερη αυτή περίπτωση να είναι ανάλογο με το ασφαλιστέο εισόδημα. Σήμερα, οι ασφαλιστικές εισφορές, στο βασικό πακέτο κάλυψης μισθωτού, ανέρχονται σε 39,66%, μετά τη μείωση κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες που ισχύει από τον περασμένο Ιούνιο. Τα ασφάλιστρα επιμερίζονται κατά 15,33% στον εργαζόμενο και κατά 24,33% στον εργοδότη. Η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνει το συνολικό ασφάλιστρο στα 36,66% και μεταφράζεται σε «ψαλίδισμα» 7,5% των εισφορών.

Με το ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται και τα χρέη επιχειρήσεων και μη μισθωτών που δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη φάση της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30.4.2021.

Επίσης, προβλέπεται, όπως έχει αποκαλύψει η «Κ», η δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, σε οφειλέτες ασφαλιστικών οφειλών, που είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση αλλά την έχασαν, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 – Οκτωβρίου 2020 (είχε προηγηθεί τρίμηνο «πάγωμα»).               

Επίσης, παρατείνεται, έως τις 31.12.2023 ο προσωρινός διακανονισμός ασφαλιστικών οφειλών και αναστέλλεται η λήψη των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον οι οφειλέτες έχουν μέχρι τις 30.4.2020 ενεργό προσωρινό διακανονισμό και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους αυτού.  

Δικηγόροι – μηχανικοί

Με άλλη διάταξη δίνεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, αφορολόγητη και ακατάσχετη, στους δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 στους πληττόμενους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.