ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς εκπονεί το υπ. Οικονομικών

Σχέδιο για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς εκπονεί το υπ. Οικονομικών

Σε τέσσερις άξονες βασίζεται η στρατηγική ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο το οποίο εκπονεί το υπουργείο Οικονομικών με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων και με προοπτική την ανάδειξη της χώρας σε χρηματοπιστωτικό κέντρο περιφερειακής εμβέλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που συστάθηκε από τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζαββό και στην οποία εκπροσωπούνται οι βασικοί φορείς της κεφαλαιαγοράς, διατύπωσε περισσότερες από πενήντα προτάσεις για την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας και την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων.

Οι τέσσερις άξονες

Ο πρώτος άξονας του σχεδίου είναι η αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης επενδύσεων για την κάλυψη του επενδυτικού κενού της χώρας. Μεταξύ άλλων, προτείνονται και φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις και επενδυτές.

Ο δεύτερος είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση, κατά το μέγιστο δυνατό, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στην αγορά.

Ο τρίτος αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού πλαισίου, ιδιαίτερα σημαντικού, το οποίο θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις για επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη.

Ο τέταρτος άξονας αφορά την ανάπτυξη χρηματοοικονομικής παιδείας, η οποία διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και δεν διαταράσσει την κοινωνική συνοχή.

Οι άξονες αυτοί εντάσσονται στην προοπτική των δυναμικών εξελίξεων που διαγράφει η επιταχυνόμενη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Το σχέδιο για τη «Στρατηγική Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς», το οποίο θα αποτελέσει τη βάση εργασίας για περαιτέρω ευνοϊκές για την αγορά ρυθμίσεις, εκπονείται λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την εταιρική διακυβέρνηση, που άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Οι συνεχείς πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό επιβεβαιώνουν το μεγάλο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την τόνωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει στον νέο κύκλο ανάκαμψης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις της επιτροπής κατατέθηκαν αφενός υπό την προϋπόθεση ελέγχου της συμβατότητας με το εγχώριο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο και αφετέρου με επιφύλαξη ως προς την ομοφωνία των φορέων σχετικά με τη διατύπωση των προτάσεων. Από αυτές, πάντως, πολλές είναι σε στάδιο ωριμότητας. Αυτό σημαίνει πως μπορούν πιθανόν να ενταχθούν στο υπό σχεδιασμό ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, σε μια συγκυρία που η κρίση της πανδημίας ασκεί ιδιαίτερες πιέσεις στην οικονομία της χώρας.