ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Αύξηση άνω του 100% στα προσαρμοσμένα κέρδη 9μήνου

Ζημιές μετά από φόρους, ύψους 1,081 δισεκατομμυρίου ευρώ

Eurobank: Αύξηση άνω του 100% στα προσαρμοσμένα κέρδη 9μήνου

Αύξηση άνω του 100% εμφάνισαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, καθώς διαμορφώθηκαν σε 348 εκατομμύρια ευρώ από 161 εκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Παράλληλα, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,1% και ανήλθαν σε 1,295 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 13,2% και διαμορφώθηκαν σε 1,546 δισεκατομμύριο ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι λειτουργικές δαπάνες συρρικνώθηκαν κατά 5,6% και περιορίστηκαν στα 647 εκατομμύρια ευρώ, με τον δείκτη κόστους – εσόδων να βελτιώνεται κατά 41,9%. Άλλωστε, το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε από 350 (στα τέλη του 2019) σε περίπου 300, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε και το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης 800 εργαζομένων, εξοικονομώντας 35 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το συνολικό αποτέλεσμα, μετά από φόρους, ήταν ζημιογόνο κατά 1,081 δισεκατομμύριο ευρώ, εξαιτίας των ζημιών από τις συναλλαγές Cairo & FPS, ύψους 1,334 δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) περιορίστηκε στο 14,9% από 15,3% στο β’ τρίμηνο του 2020, ενώ σε ετήσια βάση, η μείωση ανήλθε σε 16,2 ποσοστιαίες μονάδες. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά NPEs συρρικνώθηκαν κατά 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων δε, διαμορφώθηκαν σε 427 εκατομμύρια ευρώ, αντιστοιχώντας σε 151 μονάδες βάσης επί των μέσων χορήγησης, ενώ ο δείκτης κάλυψης των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 740 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 62,5%. Από την πλευρά του, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 15,6%, βελτιωμένος κατά 10 μονάδες βάσης σε σχέση με το β’ τρίμηνο. 

Τέλος, οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες, αποδίδοντας προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 111 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 146 εκατομμυρίων ευρώ το εννεάμηνο του 2019.