Κέρδη 24,1 εκατ. για ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο 9μηνο

Κέρδη 24,1 εκατ. για ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο 9μηνο

2' 18" χρόνος ανάγνωσης

Παρά την έξαρση της πανδημίας και την επιστροφή των lockdowns σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενδείξεις ανάκαμψης εμφάνισε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς, όπως φανερώνουν τα μεγέθη που δημοσιοποίησε χθες η εισηγμένη βιομηχανία αλουμινίου και χαλκού. Η τάση αυτή, όπως εξηγούν στελέχη της εταιρείας στην «Κ», αποδίδεται και στο γεγονός ότι η οικονομική δραστηριότητα είχε προσαρμοστεί στα δεδομένα του νέου «απαγορευτικού», με τις μονάδες της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να παραμένουν σε λειτουργία παρά την πανδημία. Με τα δεδομένα αυτά, οι πωλήσεις του Σεπτεμβρίου, σε ενοποιημένο επίπεδο, ήταν υψηλότερες από αυτές του προηγούμενου έτους για τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων.

Ωστόσο, σε επίπεδο εννεαμήνου, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε κάμψη της τάξης του 6,2% και διαμορφώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ έναντι 1,6 δισ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων τιμών μετάλλου της περιόδου. Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ έναντι 123,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Οι τιμές των μετάλλων, ως συνέπεια της επίπτωσης της πανδημίας, παρουσίασαν σημαντική κάμψη τους πρώτους μήνες της χρονιάς, με αποτέλεσμα τις λογιστικές ζημιές μετάλλου, οι οποίες έφτασαν στα 8,7 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020 έναντι ζημιών 4,6 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτές επηρέασαν τα μεικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 99,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020 έναντι 122,1 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2019, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 90,9 εκατ. ευρώ έναντι 118,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Λόγω της μείωσης του όγκου πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων, επηρεάστηκαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας που διαμορφωθήκαν σε 24,1 εκατ. ευρώ ή 0,0642 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 42,5 εκατ. ευρώ ή 0,1131 ευρώ ανά μετοχή για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στον κλάδο αλουμινίου, κατά το εννεάμηνο, οι πωλήσεις παρουσίασαν κάμψη κατά 9,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 722 εκατ. ευρώ (-11,1%).

Επίσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου που θα είναι πλήρως παραγωγικό μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η εν λόγω επένδυση δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή των τελικών προϊόντων, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον τομέα έλασης αλουμινίου. Το ποσό που δαπανήθηκε για νέες επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό το εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται στα 65,7 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο χαλκού, κατά το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς αυξήθηκαν οι πωλήσεις κατά 2,2%. Η ανάκαμψη της τιμής του χαλκού περιόρισε την πτωτική πορεία του κύκλου εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 778 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 1,3% σε επίπεδο εννέα μηνών.