ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άμεσο όφελος 2,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από το 5G

Με μια επένδυση της τάξης των 900 εκατ. ευρώ

Άμεσο όφελος 2,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από το 5G

Οικονομικά οφέλη 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ μπορεί να εξασφαλίσει έως το 2025 η Ελλάδα από την χρήση του δικτύου 5G, όπως προκύπτει από πανευρωπαϊκή έρευνα των Qualcomm Technologies, Ericsson και Analysys Mason. 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η Ελλάδα -με μια επένδυση της τάξης των 900 εκατομμυρίων ευρώ- μπορεί να αποκομίσει όφελος 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το καθαρό όφελος (σ.σ. συνολικό όφελος πλην κόστους) να ανέρχεται στο 1,7 δισεκατομμύριο ευρώ.

Στην Ευρώπη, το συνολικό όφελος θα μπορούσε να ανέλθει έως και τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη Γερμανία να αποκομίζει καθαρό όφελος της τάξης των 38,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο σε επίπεδο απόλυτων τιμών.

Από την πλευρά της, η Ελβετία έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει την υψηλότερη αναλογία κόστους – οφέλους (1 προς 14,7), καθώς με μια επένδυση 700 εκατ. ευρώ μπορεί να ωφεληθεί κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ (σ.σ. καθαρό ποσό).

Ενδεικτικά:

 • Ηνωμένο Βασίλειο: Επένδυση 3 δισ. ευρώ – Καθαρό Κέρδος 13,062 δισ. ευρώ
 • Φινλανδία: Επένδυση 1,9 δισ. ευρώ – Καθαρό Κέρδος 5,1 δισ. ευρώ
 • Γαλλία: Επένδυση 4,1 δισ. ευρώ – Καθαρό Κέρδος 15.,5 δισ. ευρώ
 • Γερμανία: Επένδυση 5,9 δισ. ευρώ – Καθαρό Κέρδος 38,5 δισ. ευρώ
 • Ιταλία: Επένδυση 6,6 δισ. ευρώ – Καθαρό Κέρδος 7,6 δισ. ευρώ
 • Ισπανία: Επένδυση 3,6 δισ. ευρώ – Καθαρό Κέρδος 9,2 δισ. ευρώ
 • Ελλάδα: Επένδυση 930 εκατ. ευρώ – Καθαρό Κέρδος 1,7 δισ. ευρώ

«Το 5G μπορεί να παρέχει το οικονομικό ερέθισμα που χρειάζεται η Ευρώπη» σχολίασε ο  Wassim Chourbaji, αντιπρόεδρος της Qualcomm Communications SARL. «Η συνδεσιμότητα 5G εκτείνεται πολύ πέραν του έξυπνου κινητού και έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει ολόκληρους κλάδους και βιομηχανίες στο μακροσκοπικό επίπεδο».

Τα μεγαλύτερα κέρδη

Όσον αφορά τους τομείς χρήσης, τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη, σε όρους ευρωπαϊκού ΑΕΠ, προέρχονται από τα έξυπνα εργοστάσια, τη γεωργία και την σταθερή ασύρματη πρόσβαση, με καθαρά οφέλη 58, 37 και 18 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντίστοιχα.

Η μελέτη, στη συνέχεια, ομαδοποιεί την αγορά σε τέσσερις τομείς-κλειδιά: 

 • έξυπνη παραγωγή & Logistics
 • έξυπνες αγροτικές περιοχές
 • έξυπνες αστικές περιοχές
 • έξυπνες δημόσιες υπηρεσίες. 

Οι τομείς της έξυπνης παραγωγής και των έξυπνων αγροτικών περιοχών έχουν το μεγαλύτερο καθαρό όφελος, ύψους 70 δισ. και 55 δισ. ευρώ αντιστοίχως.

Στην Ελλάδα, οι τομείς των έξυπνων αγροτικών περιοχών και της έξυπνης παραγωγής & Logistics αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο καθαρό όφελος, ύψους 1,1 δισ. και 0,4 δισ. ευρώ, αντιστοίχως. Ο τομέας των έξυπνων αγροτικών περιοχών έχει επίσης, την υψηλότερη αναλογία κόστους-οφέλους (3,8).