ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4

Ύψους 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ

Άνοιξε η πλατφόρμα για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4

Άνοιξε το απόγευμα της Παρασκευής η ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. 

Οι πρώτες πληρωμές, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, εκτιμάται ότι θα καταβληθούν εντός της επόμενης εβδομάδας. 

Ο προϋπολογισμός του νέου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η οποία αφορά κάθε είδους επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων άνοιξαν εντός του 2020, ανέρχεται σε 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη και τους υπόλοιπους τρεις κύκλους, το συνολικό ποσό εκτιμάται να ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ έως τα τέλη του 2020, ενώ το υπουργείο Οικονομικών έχει προαναγγείλει και 5ο κύκλο, ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου του 2020.

Πώς κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή myBusinessSupport, μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mybusinesssupport). Η είσοδος διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.

Στη συνέχεια, επιλέγουν «Επιστρεπτέα προκαταβολή (4) – Αίτηση χορήγησης» και εισέρχονται στην πλατφόρμα. Απαραίτητη προυπόθεση θεωρείται η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην εφαρμογή «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΟΥ».

Ποιοι είναι δικαιούχοι

  • Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.
  • Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Εξαιρούνται:

  • Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού,κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

Διαβάστε ΕΔΩ τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια