Τρ. Πειραιώς: Μηδενικά τα κέρδη 3μηνου, ζημιογόνο το 9μηνο

Τρ. Πειραιώς: Μηδενικά τα κέρδη 3μηνου, ζημιογόνο το 9μηνο

Στα 133 εκατ. ευρώ οι ζημιές προ φόρων

1' 51" χρόνος ανάγνωσης

Μηδενικά ήταν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς κατά το γ’ τρίμηνο του 2020, ενώ σε επίπεδο 9μήνου, η τράπεζα εμφάνισε ζημιές 150 εκατομμυρίων ευρώ, ως απόρροια των σημαντικών επιπτώσεων της πανδημίας και των αυξημένων προβλέψεων.

Πιιο συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 496 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαίο επίπεδο και σε 1,417 δισ. ευρώ σε επίπεδο 9μήνου, έναντι 510 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2020 και 1,3 δισ. ευρώ το 9μηνο του 2019.

Οι συνολικές δαπάνες, παράλληλα, διαμορφώθηκαν σε 234 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2020 -αυξημένες κατά 4%- καθώς και σε 686 εκατ. ευρώ στο α’ 9μηνο -μειωμένες κατά 8%.

Έτσι, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν σε 262 εκατ. ευρώ και σε 732 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 285 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο και 612 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2019.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν κατά 32% στα 82 εκατ. ευρώ σε επίπεδο τριμήνου, ενώ επίπεδο 9μήνου ανήλθαν σε ζημιές 133 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 110 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Στα 5,5 δισ. ευρώ οι αναστολές δανείων

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και στις αναστολές πληρωμών δανείων, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό. Πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2020, το επίμαχο μέτρο αφορούσε δάνεια της Τρ. Πειραιώς, ύψους 5,5 δισ. ευρώ.

Εξ αυτών, το 46% σχετιζόταν με δάνεια προς νοικοκυριά, το 28% με δάνεια προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και το 26% με δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις.

Στο 14,1% ο CET1

Παράλληλα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) ανήλθε στο 14,1%, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 16,1%, δηλαδή σε επίπεδα υψηλότερα από την ελάχιστη εποπτική απαίτηση του 11,25%.

Την ίδια ώρα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγμα (NPE) καθορίστηκαν σε 22,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 24,5 δισ. ευρώ, τα οποία κυμαίνονταν στα τέλη του 2019. Ο δείκτης κάλυψης NPE δε, παρέμεινε αμετάβλητος στο 45%.

Κεφαλαιακή ενίσχυση 1 δισ. ευρώ

Μάλιστα, η διοίκηση της τράπεζας γνωστοποίησε ότι εντός του α’ τριμήνου του 2021 αναμένεται να προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις προβληματικών χαρτοφυλακίων, αξίας 7 δισ. ευρώ, μέσω του προγράμματος «Ηρακλής».

Η παραπάνω εξέλιξη, όπως και η πώληση επιπλέον μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 5 δισ. ευρώ, αναμένεται να διευκολύνουν τις δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν έως τα τέλη του 2021.