ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετική η μετατροπή των CoCos σε μετοχές

Θετική η μετατροπή των CoCos σε μετοχές

Κερδισμένη θα είναι η Τράπεζα Πειραιώς από τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, ο οποίος δεν θεωρεί ότι η αύξηση του ποσοστού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην τράπεζα συνιστά κρατικοποίηση, καθώς δεν θα υπάρξουν μεταβολές στη διοίκηση. Πάντως, τονίζει την ανάγκη η τράπεζα να επιστρέψει σε ιδιώτες επενδυτές το συντομότερο.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει ο οίκος, η μετατροπή των CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς σε κοινές μετοχές θα ενισχύσει κεφαλαιακώς την τράπεζα, μια εξέλιξη που είναι πιστωτικά θετική, ενώ θα ενδυναμώσει επίσης το «μαξιλάρι» απορρόφησης ζημιών από τις τιτλοποιήσεις NPEs, κάτι που θα βελτιώσει την ποιότητα ενεργητικού.

Σύμφωνα με τους όρους του συγκεκριμένου εργαλείου, η μετατροπή θα γίνει στην τιμή 6 ευρώ ανά μετοχή, κάτι που συνιστά, με βάση τους ορισμούς της Moody’s, απομείωση  (impairment). 

Ωστόσο, μια τέτοια μετατροπή θα αυξήσει το ενσώματο κεφάλαιο της Πειραιώς, ενώ η τράπεζα θα αποφύγει τις μελλοντικές πληρωμές κουπονιών του CoCo, ύψους 165 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Με την εξοικονόμηση αυτή η τράπεζα θα δημιουργήσει 40 μονάδες βάσης πρόσθετου κεφαλαίου (CET1) ετησίως ή ύψους 495 εκατ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2022. Το πρόσθετο κεφάλαιο, κατά τη Moody’s, θα αυξήσει τον δείκτη CET1, ενώ θα προσφέρει επιπλέον μαξιλάρι απορρόφησης ζημιών βοηθώντας την τράπεζα να μειώσει τον μεγάλο όγκο NPEs, ύψους 23 δισ. ευρώ περίπου. Επίσης, με την αξιοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» η Πειραιώς θα μειώσει σημαντικά τα NPEs, τιτλοποιώντας περίπου 7 δισ. ευρώ, αλλά και μέσω της ολοκλήρωσης του hive-down, με αρνητικό αντίκτυπο της τιτλοποίησης στον δείκτη κεφαλαίων να εκτιμάται από τη διοίκηση περίπου στις 200 μονάδες βάσης.

Η Moody’s επισημαίνει παράλληλα πως η μετατροπή του CoCo θα αυξήσει επίσης το ποσοστό του ΤΧΣ στο 61,3% από 26,4% σήμερα και έτσι η Πειραιώς θα ελέγχεται πλειοψηφικά από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το ποσοστό των ιδιωτών μετόχων θα υποστεί dilution (αραίωση κερδών). Ωστόσο, ο οίκος τονίζει πως αυτή η συναλλαγή δεν συνιστά κρατικοποίησης της τράπεζας, δεδομένου ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα κορυφαία διοικητικά στελέχη και στο διοικητικό της συμβούλιο.  

Οι μέτοχοι

Η μετατροπή θα οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή της μετοχικής δομής της Πειραιώς, ωστόσο η Moody’s δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει κάποια «διαταραχή» στην καθημερινή λειτουργία της τράπεζας. Τονίζει, πάντως, την ανάγκη για ιδιωτικοποίηση της Πειραιώς το συντομότερο, με την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών, για να αποφευχθεί η επιρροή του κράτους στην εταιρική διακυβέρνηση και στην πολιτική χορήγησης δανεισμού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.