ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αβέβαιη θεωρείται η πληρωμή ενός ακόμη ομολόγου από την MLS

Αβέβαιη θεωρείται  η πληρωμή ενός ακόμη ομολόγου από την MLS

Τον περασμένο Μάιο η MLS με ανακοίνωσή της διαβεβαίωνε ότι η καταβολή του κουπονιού του ομολόγου ΜΛΣΟ2, με εκπρόσωπο ομολογιούχων τη Euroxx, θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην προβλεπόμενη ημερομηνία (28 Αυγούστου). Μέσα σε λίγους μήνες, όμως, τα δεδομένα για την εταιρεία Πληροφορικής επιδεινώθηκαν. Αρχές του περασμένου Οκτωβρίου, η MLS ζήτησε για τα προγράμματα εταιρικών ομολόγων ΜΛΣ01 και ΜΛΣ03, με εκπρόσωπο την Beta, την τρίμηνη μετάθεση της ημερομηνίας καταβολής των τοκομεριδίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, «οι οποίες έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές». Εκτοτε, η εταιρεία μοιάζει να έχει παραμείνει χωρίς… πλοηγό ύστερα και από την αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου Νάρκισσου Γεωργιάδη, ο οποίος μετρούσε μόλις πέντε μήνες στη συγκεκριμένη θέση. Πλέον, η 30ή Νοεμβρίου, η ημερομηνία δηλαδή πληρωμής του κουπονιού ΜΛΣΟ2, ύψους 83.000 ευρώ, της έκδοσης αξίας 6 εκατ. ευρώ, αποτελεί το επόμενο κρίσιμο ορόσημο για την εταιρεία, και όλα δείχνουν ότι η MLS δεν θα πληρώσει, ούτε αυτή τη φορά, τους ομολογιούχους.

Σε περίπτωση που προχωρήσει στην καταβολή του τοκομεριδίου, η εταιρεία θα πρέπει σήμερα να ανακοινώσει την ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων. Οπως προβλέπουν οι όροι του ομολογιακού προγράμματος, στη συνέχεια, αύριο Πέμπτη, η MLS θα πρέπει να ενημερωθεί από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων με το αρχείο δικαιούχων τόκου για τα δεδομένα της χρηματικής διανομής (μεικτό ποσό, υπολογιζόμενος φόρος, ειδικές περιπτώσεις φορολογικής αντιμετώπισης), στο οποίο περιέχονται όλοι οι ομολογιούχοι δικαιούχοι, το ποσό των τόκων και ο παρακρατηθείς φόρος ανά ομολογιούχο.

Στην περίπτωση των τοκομεριδίων των ομολόγων ΜΛΣΟ1 και ΜΛΣΟ3, η εταιρεία, τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τον προσδιορισμό των δικαιούχων, ζήτησε τη μετάθεση της ημερομηνίας πληρωμής, αίτημα βέβαια που δεν έγινε αποδεκτό από τις γενικές συνελεύσεις των ομολογιούχων, επειδή δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία. Εάν κινηθεί αντίστοιχα για το ΜΛΣΟ2, η MLS θα πρέπει σήμερα να ζητήσει τη χρονική μετάθεση της ημερομηνίας πληρωμής, τροποποιώντας ουσιαστικά τους όρους του ομολογιακού προγράμματος.

Σε διαφορετική περίπτωση, η εκπρόσωπος των ομολογιούχων Euroxx θα πρέπει να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με αντικείμενο την καταγγελία του ομολογιακού προγράμματος και τον ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών. Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις ομολογιούχων, η εξασφάλιση της απαιτούμενης απαρτίας, των 2/3 των ανεξόφλητων ομολογιών και των παρόντων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την καταγγελία του ομολογιακού προγράμματος, είναι πρακτικά αδύνατη.

Η MLS βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά, ενώ ύστερα από την αποχώρηση του κ. Γεωργιάδη παραμένει άγνωστο εάν έχει πεδίο εφαρμογής το σχέδιο εξυγίανσης που ο πρώην CEO είχε περιγράψει στη γενική συνέλευση της 19ης Οκτωβρίου.