ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιατί ναυάγησε το deal της Nexans με τη Cenergy

Γιατί ναυάγησε το deal της Nexans με τη Cenergy

Αγονες απέβησαν οι διαπραγματεύσεις με τη γαλλική πολυεθνική βιομηχανία παραγωγής καλωδίων Νexans για τη θυγατρική της Βιοχάλκο, Cenergy Holdings, και ειδικότερα την πώληση της «Ελληνικά Καλώδια» στον γαλλικό όμιλο. Ομως, το γεγονός και μόνον ότι υπήρξε τέτοια διαπραγμάτευση έχει θέσει την «Ελληνικά Καλώδια» στο επίκεντρο της προσοχής του διεθνούς ανταγωνισμού της. Με ανακοίνωσή τους προς την κεφαλαιαγορά, τόσο η Βιοχάλκο όσο και η Cenergy αναφέρουν πως «σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 12ης Νοεμβρίου 2020, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Nexans έληξαν χωρίς αποτέλεσμα». 
Να υπενθυμίσουμε ότι στις 12 Νοεμβρίου είχαν ανακοινώσει ότι «με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον, κατά πάγια τακτική, η εταιρεία διερευνά και αξιολογεί δυνατότητες συνεργασίας για την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, είναι σε διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Nexans με σκοπό τη σύμπραξη των δραστηριοτήτων παραγωγής καλωδίων, ωστόσο οι εν λόγω διαπραγματεύσεις είναι σε πρώιμο στάδιο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξία της συμφωνίας που συζητούνταν μπορούσε να προσεγγίσει τα 750-800 εκατ. ευρώ για την πώληση της «Ελληνικά Καλώδια». Η υπό συζήτηση αρχιτεκτονική της συμφωνίας προέβλεπε, σύμφωνα με πηγές της «Κ», την καταβολή μετρητών και ανάληψη χρέους από τη Nexans, αλλά και απόκτηση μετοχών της Nexans από τη Cenergy. Ο δανεισμός του ομίλου της «Ελληνικά Καλώδια», που θα αναλάμβανε η Nexans σε περίπτωση συμφωνίας, στα τέλη της χρήσης του 2019 ήταν 222,6 εκατ. Ετσι, τα υπόλοιπα περίπου 580 εκατ. του υπό συζήτηση οικονομικού ανταλλάγματος των 800 εκατ. θα καταβάλλονταν σε μετρητά αλλά και μετοχές της Nexans. 

Το υπό συζήτηση πακέτο μετοχών που θα λάμβανε η Cenergy ήταν περίπου στο 15%-16% του μετοχικού κεφαλαίου της Nexans, τίτλοι των οποίων η αξία ήταν της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ περίπου με βάση τη χρηματιστηριακή αξία τους στις 12 Νοεμβρίου. Αλλα 270 εκατ. περίπου που απομένουν μέχρι το συζητούμενο συνολικό τίμημα συζητήθηκε να καταβληθούν σε μετρητά, σύμφωνα πάντοτε με πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων. Η λήξη των διαπραγματεύσεων, πάντως, αποδίδεται από ορισμένες πηγές όχι σε ασυμφωνία για τους επιμέρους όρους, αλλά στην όψιμη απροθυμία των Γάλλων βασικών μετόχων να παραχωρήσουν ένα τόσο μεγάλο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Εκτίμηση που δεν στάθηκε δυνατό να διασταυρωθεί έως αργά χθες το βράδυ.

Αλλες πλευρές, πάντως, επισημαίνουν ότι «οι διαπραγματεύσεις της “Ελληνικά Καλώδια” με τη Nexans θορύβησαν και κινητοποίησαν τον ανταγωνισμό και δεν πρέπει να θεωρείται απίθανο άλλο deal είτε της Cenergy με άλλο όμιλο, όπως για παράδειγμα η Prysmian, είτε της Nexans με τρίτη εταιρεία».