ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΤΕ: Σε θετική κατεύθυνση το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική εκπαίδευση

ΣΕΤΕ: Σε θετική κατεύθυνση το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική εκπαίδευση

Προς τη θετική κατεύθυνση κινείται σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ΣΕΤΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι έχει ταχθεί επανειλημμένως με δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ της αναβάθμισης του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα.

Όπως σημειώνει, η συνεχής ανάπτυξη του τομέα, με την παράλληλη ανάπτυξη νέων και περισσότερο απαιτητικών αγορών, καθώς και νέων, πιο εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων, απαιτεί όλο και περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό. 

«Επομένως, η ποιότητα του συστήματος Τουριστικής Εκπαίδευσης της χώρας μας και, ταυτόχρονα, η αποτελεσματική σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τουριστικό τομέα, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού, και κατ’ επέκταση της οικονομίας της χώρας» προσθέτει ο ΣΕΤΕ.

Με αφορμή την κατάθεση του σχεδίου νόμου σε διαβούλευση, ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), Ηλίας Κικίλιας δήλωσε πως το νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύνση.

«Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι, για πρώτη φορά, η Επαγγελματική Εκπαίδευση, η Επαγγελματική Κατάρτιση και η Δια Βίου Μάθηση, αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύστημα, με ενιαίες οργανωτικές αρχές και θεσμικά όργανα συντονισμού. Εξαιρετικά σημαντική είναι η εφαρμογή της αρχής της διαπερατότητας σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή της πρόσβασης σε επόμενο ανώτερο επίπεδο σπουδών, όπως και η πρόβλεψη για την πρόσβαση των αποφοίτων ΙΕΚ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και η ενίσχυση των συστημάτων μαθητείας. Θετικά κρίνεται και η συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων στη διακυβέρνηση του συστήματος και στα κλαδικά συμβούλια», πρόσθεσε.  

Κατά τον ΣΕΤΕ, η επόμενη ημέρα για τον ελληνικό τουρισμό, μετά τη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη περίοδο με την πανδημία του κορωνοϊού, απαιτεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συντονισμένου στρατηγικού σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του, καθώς και μεσο-μακροπρόθεσμων σχεδίων ανάπτυξης του. 

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, ο ρόλος της τουριστικής εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, ενώ ένα αποτελεσματικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον τουριστικό τομέα, θα πρέπει να συμβάλλει ενεργά και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες του κλάδου, τόσο σε επίπεδο ποιότητας, όσο και σε επίπεδο ποσότητας, ανά ειδικότητα και επίπεδο εξειδίκευσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, όπως εκτιμά ο ΣΕΤΕ, στόχος είναι μέσα από τη μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: 

  • η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η μείωση της αναντιστοιχίας γνώσεων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς και
  • η διασφάλιση της προσφοράς κατάλληλα καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα. 

O ΣΕΤΕ σημειώνει πως συμμετέχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα καταθέσει τις αναλυτικές προτάσεις του με στόχο την διεύρυνση των θετικών προβλέψεων της νομοθετικής πρωτοβουλίας.