ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα εγγυημένης κοινωφελούς απασχόλησης προτείνει το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Πρόγραμμα εγγυημένης κοινωφελούς απασχόλησης προτείνει το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Δυσοίωνες προβλέψεις για την ύφεση και τη δραματική μείωση της απασχόλησης το 2020, αλλά και  για την ισχνή ανάκαμψη της οικονομίας το 2021, περιλαμβάνει το μηνιαίο δελτίο του Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ για τις οικονομικές εξελίξεις. Οι επιστήμονες του ΙΝΕ προσδιορίζουν τη βελτίωση της οικονομίας από το γ΄ τρίμηνο του 2021 κι έπειτα, επισημαίνουν ότι σημαντικό ρόλο στη θετική ή αρνητική πορεία των μεγεθών θα διαδραματίσει το πότε η Ελλάδα θα ξεκινήσει να απορροφά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης μέσω εγγυημένων προγραμμάτων κοινωφελούς απασχόλησης στο Δημόσιο και στους δήμους, με στόχο την απορρόφηση 300.000 ατόμων. 

Το ΙΝΕ ανησυχεί για έκρηξη των απολύσεων πριν από το τέλος της κρίσης λόγω της διαρκούς μείωσης της ζήτησης και του επικείμενου τερματισμού της χαλαρής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Οι κλάδοι που θεωρούνται ευάλωτοι σε ενδεχόμενα «λουκέτα» είναι η μεταποίηση, υπηρεσίες, ο κλάδος των τεχνών καθώς και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με ταξίδια και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας θα μπορούσαν να βελτιωθούν μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος απασχόλησης που θα απορροφούσε τον αριθμό των ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών προσφέροντας ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Γι’ αυτόν τον λόγο το ΙΝΕ προτείνει την εφαρμογή ενός προγράμματος εγγυημένης κοινωφελούς απασχόλησης στο οποίο ο δημόσιος τομέας, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, θα προσφέρει εργασία με βάση τον κατώτατο μισθό σε όποιο άτομο δεν έχει εργασία και επιθυμεί να εργαστεί. 

Αρχικά θα αφορά 75.000 άτομα και ανά τρίμηνο θα αυξάνεται κατά 75.000. Ως έναρξη του προγράμματος ορίζεται το β΄ τρίμηνο του 2021, ενώ το μηνιαίο κόστος του προγράμματος ανά συμμετέχοντα σε αυτό καθορίζεται στα 700 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει το μισθολογικό κόστος και λοιπά ενδιάμεσα κόστη.