ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πράσινο τέλος στο πετρέλαιο κίνησης

Πράσινο τέλος στο πετρέλαιο κίνησης

Με πράσινο τέλος ύψους 0,03 ευρώ το λίτρο, που μαζί με τον ΦΠΑ θα φθάνει συνολικά στα 0,04 ευρώ, θα επιβαρύνονται οι καταναλωτές πετρελαίου κίνησης με την έναρξη της νέας χρονιάς. Το μέτρο είχε προαναγγελθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο των δράσεων για το κλείσιμο του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, και έχει συμπεριληφθεί στην τροπολογία για τα μέτρα στήριξης των ΑΠΕ, που κατατέθηκε χθες στο χωροταξικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, το πράσινο τέλος στο πετρέλαιο κίνησης θα εισφέρει ετησίως έσοδα περί τα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευθύνονται για την ενίσχυση των έργων ΑΠΕ, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. 

Με υπουργική απόφαση, το ποσοστό θα κατανέμεται κάθε χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες. Το πράσινο τέλος χαρακτηρίζεται στη σχετική τροπολογία ως παρέμβαση ειδικού σκοπού για την επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και, όπως αναφέρεται, θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 

Τα έσοδα από το πράσινο τέλος αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια πιστώνεται υπέρ του λογαριασμού ειδικού σκοπού που συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων και δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων. Με την ίδια απόφαση, τα έσοδα μπορούν να αποδίδονται ως πόροι του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, υπέρ του Πράσινου Ταμείου, ή να καταβάλλονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του διαχειριστή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εγγυήσεων προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης την επιβολή έκτακτης εισφοράς σε όλους τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί του τμήματος πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Προβλέπει επίσης την επιβολή έκτακτης χρέωσης ίσης με 2 ευρώ/Mwh στις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το 2021 και με βάση τις εκκαθαρίσεις για το χρονικό διάστημα την Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020. Επιπλέον, αναπροσαρμόζεται το πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων ΑΠΕ. 

Ως τέτοιες μπορούν να χαρακτηριστούν τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι μονάδες παραγωγής πράσινου υδρογόνου, τα θαλάσσια αιολικά και τα πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα ΑΠΕ που συνδέουν περιοχές της επικράτειας με το σύστημα μέσω υποβρυχίων καλωδίων, σταθμοί γεωθερμίας, σταθμοί βιομάζας και βιοαερίου, καθώς και οι υβριδικοί σταθμοί στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ελάχιστο προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. 

Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε έργα συμβατικών τεχνολογιών ΑΠΕ με ελάχιστο προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ να εντάσσονται στις στρατηγικές επενδύσεις, εφόσον έχουν κοινό σημείο σύνδεσης με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς την προτεραιότητα στη χορήγηση όρων σύνδεσης με το δίκτυο.

Με τη ρύθμιση θεσπίζεται, τέλος, η αναπροσαρμογή του ΕΦΚ στο ρεύμα για τις επιχειρήσεις μέσης τάσης και διαμορφώνεται συγκεκριμένα στα 5 ευρώ/MWh για ετήσιες καταναλώσεις έως 10.000 MWh και 2 ευρώ/MWh για ετήσιες καταναλώσεις άνω των 10.000 MWh.