ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετικές οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών το 2021, εκτιμά η Fitch

Θετικές οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών το 2021, εκτιμά η Fitch

Η αναμενόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το επόμενο έτος και η πρόοδος που έχουν σημειώσει οι ελληνικές τράπεζες στη μείωση των NPEs θα στηρίξουν τις προοπτικές του τραπεζικού κλάδου, επισημαίνει η Fitch. Προειδοποιεί ωστόσο πως αναμένεται σημαντική αύξηση των νέων κόκκινων δανείων το επόμενο έτος και έτσι η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδας για τη δημιουργία μιας bad bank θα λειτουργήσει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των συστημικών τραπεζών.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει ο οίκος σε νέα έκθεσή του για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι σταθερές προοπτικές που δίνει για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο αντανακλούν τις προσδοκίες του ότι μια μέτρια οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα (η οποία μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω από τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε.) και τα σχέδια μείωσης του ρίσκου στους ισολογισμούς των τραπεζών θα στηρίξουν το επιχειρηματικό περιβάλλον των τραπεζών, αν και ο αντίκτυπος από την πανδημία θα συνεχίσει να πιέζει ορισμένους κλάδους, όπως ο τουρισμός και οι κατασκευές. 

Πάντως η Fitch αναμένει ότι τα προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών θα συνεχίσουν να βελτιώνονται λόγω της αύξησης των καταθέσεων και των μέτρων στήριξης από την ΕΚΤ. 

Το «αγκάθι»

Ο οίκος τονίζει ωστόσο πως αναμένει αυξημένες εισροές νέων κόκκινων δανείων το επόμενο έτος, ακόμη και αν τα κυβερνητικά μέτρα και η μερική επέκταση στο μορατόριουμ εντός του 2021 συνεχίσουν να στηρίζουν την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών. Οπως υπολογίζει η Fitch, ο δείκτης ΝPΕs για τον κλάδο θα μειωθεί σε περίπου 30% στα τέλη του 2021 (από 37% στα τέλη Ιουνίου 2020), εάν οι τράπεζες εκτελέσουν τα σχέδια τιτλοποιήσεων κάνοντας χρήση του σχεδίου «Ηρακλής». Πάντως, όπως προειδοποιεί, η μειωμένη «όρεξη» των επενδυτών για ρίσκο και ο υψηλότερος από τον αναμενόμενο αντίκτυπος στην κεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδια σε αυτές τις συναλλαγές. 

Η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού πλαισίου και η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη σύσταση bad bank, αν και αβέβαιη, θα λειτουργήσουν θετικά για τις προοπτικές ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών μεσοπρόθεσμα.

Η Fitch επισημαίνει παράλληλα πως η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών παραμένει ευάλωτη στα σοκ γύρω από την ποιότητα του ενεργητικού, αν και τα σχέδια μείωσης του ρίσκου των ισολογισμών θα περιορίσουν σημαντικά την κεφαλαιακή επιβάρυνση από τα NPLs καθώς και την ανάγκη απομείωσης προβληματικών assets. Οι τιτλοποιήσεις, προσθέτει, θα οδηγήσουν σε σημαντικές εφάπαξ απώλειες για τις τράπεζες και θα «χτυπήσουν» τα αποθέματα κεφαλαίων τους. Ετσι, ο οίκος αναμένει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα βγουν ξανά στις αγορές το 2021, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, όπως έκαναν ορισμένες το 2020 (Tier 2).

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργική κερδοφορία, εκτιμά πως θα συνεχίσει να στηρίζεται από τα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες, τα κέρδη από συναλλαγές και τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα από προγράμματα αναδιάρθρωσης. Η παροχή κρατικών εγγυήσεων και οι επιδοτήσεις επιτοκίου θα συνεχίσουν επίσης να βελτιώνουν τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις. Ωστόσο, η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών θα παραμείνει αδύναμη το 2021 λόγω των υψηλών αυξανόμενων χρεώσεων απομείωσης (LIC), παρά τις εμπροσθοβαρείς προβλέψεις στις οποίες προχώρησαν στο α΄ εξάμηνο του 2020, καθώς και των πιέσεων στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα.