ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς συμφωνία με ομολογιούχους για αναδιάρθρωση χρέους η Intralot

Προς συμφωνία με ομολογιούχους για αναδιάρθρωση χρέους η Intralot

Σημαντική πρόοδο με τους ομολογιούχους όσον αφορά την αναδιάρθρωση χρέους της Intralot ανέφεραν, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη αναλυτών, ότι έχει επιτευχθεί τα στελέχη του εισηγμένου ομίλου. Αν και απέφυγαν να προσδιορίσουν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συμφωνίας, σημείωσαν ότι η εταιρεία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους ομολογιούχους που αφορά τα δύο ομόλογα που έχει εκδώσει η Intralot. 

Να υπενθυμίσουμε πως το ένα, που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2021, είναι ονομαστικής αξίας 250 εκατ. ευρώ και το δεύτερο, λήξεως τον Σεπτέμβριο του 2024, είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ενημερωμένες πηγές αναφέρουν στην «Κ» ότι το βασικό σενάριο της επικείμενης συμφωνίας με τους πιστωτές περιλαμβάνει εξασφαλίσεις επί στοιχείων του ενεργητικού της Intralot στο εξωτερικό, με τη δραστηριότητα της εισηγμένης στην Αμερική να αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 50% του συνόλου των αποτελεσμάτων του ομίλου. 
Με τους κατόχους των δύο αυτών ομολόγων να ελέγχουν το 60% του συνόλου των ομολογιών της Intralot, μένει να διευκρινιστεί αν και ποιες επιπτώσεις –για παράδειγμα, κεφαλαιοποίηση χρεών ή dilution (δραστική μείωση ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο)– θα υπάρξουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης από την επικείμενη συμφωνία με τους πιστωτές. 

Η διαφαινόμενη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, πάντως, φαίνεται να είναι απόρροια, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, της εκ νέου ανάληψης, μέσα Νοεμβρίου, της διοίκησης της Intralot από τον Σωκράτη Κόκκαλη. Να σημειωθεί ότι όσον αφορά το ομόλογο που λήγει το 2021, ύστερα από «βουτιά» την άνοιξη, η τιμή του σήμερα υπερβαίνει ελαφρώς το 50.

Μεγέθη

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη αναλυτών, η επίπτωση της πανδημίας στα μεγέθη της Intralot για το σύνολο της χρήσης του 2020 κυμαίνεται από 25 έως 28 εκατ. ευρώ, με την απώλεια ρευστότητας (cash burn) να τοποθετείται σε λιγότερο από 10 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα στην Αμερική παρουσιάζει ανθεκτικότητα, με τους εκπροσώπους της Intralot να εκφράζουν την αισιοδοξία τους όσον αφορά την πορεία της εταιρείας ιδίως στο εξωτερικό. Κι αυτό δεδομένου ότι η Μάλτα, που αποτελεί βασική αγορά της Intralot, δεν βρίσκεται σε καθεστώς lockdown, ενώ οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται απρόσκοπτα στην Αυστραλία. Η κερδοφορία προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Ebitda) για το σύνολο της χρονιάς από την Αμερική εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 50 εκατ. δολάρια «λόγω των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων των στοιχηματικών δραστηριοτήτων». Κατά το εννεάμηνο, οι δραστηριότητες του ομίλου στη Βόρεια Αμερική εμφάνισαν ανάπτυξη σε ετήσια βάση, με άνοδο κύκλου εργασιών και Ebitda σε ποσοστό 13% και 49,2%, αντίστοιχα.

Για το σύνολο της χρονιάς εκτιμάται ότι τα Ebitda θα διαμορφωθούν σε 60-62 εκατ. ευρώ, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν θα ξεπεράσουν τα 40 εκατ. ευρώ και θα είναι χαμηλότερες κατά 30% λόγω της πανδημίας.

Κατά το εννεάμηνο του 2020, τα έσοδα του oμίλου διαμορφώθηκαν σε 266,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα Ebitda ανήλθαν σε 45,2 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 107,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 641,6 εκατ. και είναι αυξημένος κατά 7,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 63,5 εκατ. ευρώ.