ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οφειλές 129 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες ρυθμίζει η ΒΙΟΤΕΡ

Οφειλές 129 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες ρυθμίζει η ΒΙΟΤΕΡ

Τη ρύθμιση οφειλών της ΒΙΟΤΕΡ προς τις τράπεζες, ύψους 129 εκατ. ευρώ, προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης της τεχνικής εταιρείας, που επικυρώθηκε πρόσφατα από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκτός από το συγκεκριμένο ποσό, που αντιπροσωπεύει το 82,9% των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας, προβλέπεται η οριστική απόσβεση χρεών 17,1 εκατ. ευρώ, όπως και η υπό προϋποθέσεις και σε διάστημα επταετίας από την έκδοση της δικαστικής απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, ποσού 14 εκατ. ευρώ.

Η ρύθμιση των οφειλών προς τις τράπεζες θα πραγματοποιηθεί μέσω της μεταβίβασης προς αυτές 23 ακινήτων της εταιρείας, με τις πρώτες να εισέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο της κατασκευαστικής εταιρείας. Αυτό θα γίνει εφικτό μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 57,5 εκατ. ευρώ που θα καλυφθεί από τις τράπεζες με εκπρόσωπο την Alpha Bank. Οπως προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης της ΒΙΟΤΕΡ, ποσά 17,6 εκατ. ευρώ, 27,8 εκατ. ευρώ και 9,6 εκατ. ευρώ θα καλύψουν η Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank, αντίστοιχα.

Το σκεπτικό του δικαστηρίου για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης της ΒΙΟΤΕΡ στηρίζεται στο γεγονός ότι η τεχνική εταιρεία θα καταστεί βιώσιμη, ενώ παράλληλα θα αποτραπεί το ενδεχόμενο απώλειας της άυλης αξίας της επιχείρησης και απαξίωσης της σημαντικής αξίας ακίνητης περιουσίας της στο πλαίσιο διαδικασιών αναγκαστικής (ατομικής ή συλλογικής) εκποίησης. Λαμβάνεται ακόμη ως παραδοχή ότι τα αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 99 εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, μεταβάλλονται σε 13,7 εκατ. ευρώ. 

H τεχνική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1961, κατά το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψος 32 χιλ. ευρώ από 93 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Οι καθαρές ζημίες ενισχύθηκαν σε 5,8 εκατ. ευρώ από 3,8 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο τμήμα αυτών να οφείλεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα των δανείων, των οποίων το ύψος διαμορφώνεται σε 154 εκατ. ευρώ.

Η ΒΙΟΤΕΡ αποτελούσε μια κραταιά κατασκευαστική εταιρεία με ανεκτέλεστο που έφτανε τα 350 εκατ. ευρώ το 2006 και αξία ακινήτων της τάξεως των 170 εκατ. ευρώ πριν από 14 χρόνια. Παρά την έγκριση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης από τη Δικαιοσύνη, η επανεκκίνηση της κατασκευαστικής θα απαιτήσει ένα μακρύ χρονικό διάστημα, ενώ μένει να φανεί εάν θα είναι σε θέση να διεκδικήσει, έστω υπό τη μορφή υπεργολαβιών, τμήμα του νέου “πακέτου” έργων της τάξεως των 13,5 δισ. ευρώ που θα δημοπρατηθεί τα επόμενα χρόνια.