ΑΠΟΨΗ

Τι φέρνει η τεχνολογία δικτύων πέμπτης γενιάς

Τι φέρνει η τεχνολογία δικτύων πέμπτης γενιάς

Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) είναι κάτι πολύ περισσότερο από την επόμενη γενιά κινητών επικοινωνιών. Είναι μια τεχνολογία γενικού σκοπού, η οποία αποτελεί τη βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας και τομέα προτεραιότητας για την ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες. Με ρυθμούς δεδομένων περισσότερο από 10 φορές μεγαλύτερους από εκείνους των δικτύων 4G, καθυστερήσεις της τάξης των milliseconds και δυνατότητα για εκατοντάδες δισεκατομμύρια συνδέσεις, τα δίκτυα 5G κάνουν πραγματικότητα τη συνδεσιμότητα των πάντων και τη στενή επικοινωνία ανθρώπου – μηχανής.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών η τεχνολογία 5G φέρνει λύσεις σε βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η βιομηχανία σήμερα, όπως η αύξηση στην κατανάλωση των δεδομένων. Με την τεχνολογία 5G οι πάροχοι κινητών επικοινωνιών μπορούν να βελτιώσουν την προσφορά δεδομένων στους πελάτες τους. Ωστόσο η τεχνολογία 5G δεν περιορίζεται στις κινητές επικοινωνίες. Δίνει τη δυνατότητα και για σταθερή ασύρματη πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας. Η δυνατότητα αυτή δίνει ένα επιπλέον εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της υψηλής ποιότητας καθολικής ευρυζωνικής πρόσβασης ακόμα και σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Η σταθερή ασύρματη πρόσβαση πιθανώς θα είναι η βασική εφαρμογή της τεχνολογίας 5G στο άμεσο μέλλον.

Η τεχνολογία 5G δεν απευθύνεται αποκλειστικά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Εχει πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών, πολλές από τις οποίες δεν μπορούμε να φανταστούμε σήμερα. Η ανάπτυξη του 5G θα είναι σταδιακή και κάποια χαρακτηριστικά, όπως οι πολύ μικρές καθυστερήσεις, δεν θα είναι διαθέσιμα από την αρχή. Στα πρώτα στάδια το βασικό όφελος θα είναι οι μεγάλες ταχύτητες οι οποίες θα βελτιώσουν κυρίως τις εφαρμογές βίντεο αλλά και τρισδιάστατων γραφικών, όπως η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα (Virtual/Augmented Reality). Στη συνέχεια, με την εξέλιξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων και τη δυνατότητα για πολύ μικρές καθυστερήσεις, θα αναπτυχθούν νέες εφαρμογές σε καθετοποιημένους τομείς (Verticals), όπως η βιομηχανική παραγωγή, οι μεταφορές, η ενέργεια, οι έξυπνες πόλεις, η Υγεία και το λιανεμπόριο.

Η τεχνολογία 5G θα βοηθήσει στην εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων αυξάνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης και μειώνοντας το κόστος βασικών υπηρεσιών όπως η Παιδεία και η Υγεία. Θα συνεισφέρει σημαντικά και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (και του αποτυπώματος του άνθρακα) καθώς και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Τέλος, η οικονομική ανάπτυξη που θα προκύψει από την αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G θα οδηγήσει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους περισσότερους τομείς της οικονομίας.
 
* Ο κ. Κώστας Μασσέλος είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.