ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λειτουργική κερδοφορία 17,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε η ΕΥΑΘ

Λειτουργική κερδοφορία 17,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε η ΕΥΑΘ

Η κρίση της COVID-19 δεν επηρέασε ούτε τη δραστηριότητα ούτε τη ρευστότητα της ΕΥΑΘ. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των 53,6 εκατ. ευρώ έναντι 54,5 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Κατέγραψε, δηλαδή, μείωση σε ποσοστό 1,66%, κυρίως λόγω του πρώτου κύματος της πανδημίας, που υποχρέωσε την εταιρεία να λάβει άμεσα μέτρα και να περιορίσει τη δραστηριότητά της.

Το κόστος πωλήσεων της ΕΥΑΘ έφτασε στο ποσό των 32,1 εκατ. ευρώ έναντι 31,3 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξεως του 2,6%, που αποδίδεται σε αυξημένες τιμολογήσεις στο ρεύμα για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 13,6 εκατ. ευρώ έναντι 18,25 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο, υποχωρώντας κατά 25,48%. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΕΥΑΘ διαμορφώθηκαν κατά το εννεάμηνο σε 17,9 εκατ. ευρώ έναντι 22,24 εκατ., μειώθηκαν δηλαδή κατά 19,71%.

Οσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα, ανήλθαν το εννεάμηνο σε 74 εκατ. ευρώ έναντι 77,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας πτώση 4,48% λόγω διανομής αυξημένου μερίσματος κατά τη χρήση του 2019. 

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ, κατά το τρίτο τρίμηνο δεν παρουσιάζονται ουσιαστικές μεταβολές των μεγεθών σε σύγκριση με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα του εξαμήνου, ενώ η εταιρεία παραμένει με μηδενικό δανεισμό και ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα. 

Το πρώτο εξάμηνο η εισηγμένη, σε επίπεδο ομίλου, παρουσίασε κύκλο εργασιών 34,4 εκατ. ευρώ, προ φόρων κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ, από 6,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Επίσης, τους έξι πρώτους μήνες της χρονιάς, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου είχαν διαμορφωθεί σε 10,2 εκατ. ευρώ.

«Δραστηριοποιούμαστε πλέον σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ οι αλλαγές που επέρχονται στην αγορά είναι τεράστιες. Στην ΕΥΑΘ, μένουμε ασφαλείς και επενδύουμε με σειρά έργων στη βιωσιμότητα της επιχείρησης και στην άμεση μετάβαση των υπηρεσιών της σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα, ανάγκες που κατέδειξε περίτρανα η υγειονομική κρίση.

Πέρα όμως από τις χρηματοοικονομικές μας επιδόσεις, με ουσιαστικές δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας είμαστε δίπλα σε ευπαθείς ομάδες της τοπικής κοινωνίας, για να βοηθήσουμε στην άμβλυνση των επιπτώσεων του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού που επέφερε η πανδημία», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Ανθιμος Αμανατίδης.