ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκκίνηση για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Εκκίνηση για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Στην έναρξη της διαδικασίας πώλησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε η ΔΕΗ, μετά την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το διοικητικό συμβούλιο χθες και αφού προηγουμένως οι σύμβουλοι ιδιωτικοποίησης ολοκλήρωσαν το market test στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετείχαν πάνω από 10 ενδιαφερόμενοι, στο σύνολό τους θεσμικοί επενδυτές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 2-3 infrastructure funds που συμμετέχουν με σημαντικά ποσοστά σε εταιρείες διαχείρισης δικτύων στην Ευρώπη και διεθνώς.

Η πώληση του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συγκίνησε τελικά τους ισχυρούς διαχειριστές της Ευρώπης, όπως τη γερμανική ΕΟΝ και την ιταλική Enel, οι οποίοι δεν είδαν με καλό μάτι τη συνδιοίκηση με τη ΔΕΗ, αφού η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να μην παραχωρήσει το μάνατζμεντ αλλά μόνο ενισχυμένα δικαιώματα.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η ΔΕΗ θα παραχωρήσει μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ. Η ΔΕΗ πριν από την πώληση προτίθεται να συνεισφέρει στον ΔΕΔΔΗΕ τα περιουσιακά στοιχεία του δικτύου διανομής που σήμερα ανήκουν στην ίδια, καθώς και χρέος και άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση διανομής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, που ξεκίνησε από χθες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail από τους συμβούλους ιδιωτικοποίησης εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών, αφού προηγουμένως υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας. Μαζί με το αίτημα για δεσμευτικές προσφορές, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε μια εικονική αίθουσα δεδομένων, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν γραπτές ερωτήσεις στη διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ και να παρακολουθήσουν και μια παρουσίαση της εταιρείας από τη διοίκηση.

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να θέσει εκτός διαδικασίας επενδυτές για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Δέλεαρ για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη της άνοιξης του 2021, αποτελεί και το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ εγγυημένο ετήσιο έσοδο, που προσδιορίστηκε βάσει WACC (απόδοση υπενδεδυμένου κεφαλαίου) στο 7% για το 2020 και στο 6,7% για την επόμενη τετραετία. Σημαντική υπεραξία για τους επενδυτές είναι και η αξιοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ μήκους 240.000 για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών με την τοποθέτηση οπτικής ίνας, πλάνο που δρομολογεί η ΔΕΗ. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει σχεδιάσει για το διάστημα 2021-2025 ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνεται και το εμβληματικό έργο εγκατάστασης 7,5 εκατ. έξυπνων μετρητών, που θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους αναλογικούς, προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η συνολική αξία των παγίων του ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζεται σε 3,6 δισ. ευρώ.