ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με ετήσιο φόρο η μεταφορά κόκκινων δανείων στην bad bank

Με ετήσιο φόρο η μεταφορά κόκκινων δανείων στην bad bank

Ετήσιο φόρο θα πληρώνουν στο Δημόσιο οι τράπεζες για την πρόσβασή τους στην «Αργώ», δηλαδή την Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού (Asset Management Company – AMC), ή αλλιώς bad bank, που προτείνει η ΤτΕ. Ο φόρος θα ισούται με το 6,4% της καθαρής λογιστικής αξίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα μεταφέρουν στην AMC και θα καταβάλλεται για 5 χρόνια. 
Αυτό προβλέπει η πρόταση που έχει επεξεργαστεί η ΤτΕ και η οποία σε θεσμικό τουλάχιστον επίπεδο, κερδίζει έδαφος μετά το πράσινο φως που έδωσε, χθες, η Κομισιόν για την ίδρυση τέτοιων μηχανισμών από τις εθνικές κυβερνήσεις. Οι λεπτομέρειες του μηχανισμού παρουσιάστηκαν χθες από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ κ. Σπύρο Παντελιά, στο πλαίσιο του Capital Link Forum. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης είναι τα εξής;

1. Οι τράπεζες θα μπορούν να μεταφέρουν έως και 100% των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) τους στην «Αργώ» (Argo). Η μεταφορά θα γίνεται στην καθαρή λογιστική αξία και σε αντάλλαγμα θα λαμβάνουν τίτλους. 

2. Οι τράπεζες πληρώνουν στο κράτος έναν ετήσιο φόρο εισόδου για την πρόσβαση στην «Αργώ», ίσο κάθε χρόνο με το 6,4% της καθαρής λογιστικής αξίας των κόκκινων δανείων που μεταφέρεται, για 5 χρόνια.

3. Η «Αργώ» θα τιτλοποιεί τα κόκκινα δάνεια και θα πουλάει το 50% των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior notes) καθώς και το 100% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) και χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) σε ιδιώτες επενδυτές. Το κράτος θα λαμβάνει το 90% των junior τίτλων, ενώ η τράπεζα θα διατηρεί το 50% των senior και το 10% των junior.

4. Το κράτος θα παρέχει εγγύηση για τις ταμειακές ροές του χαρτοφυλακίου, καλύπτοντας τη διαφορά μεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας των δανείων, δηλαδή της τιμής μεταφοράς τους και της τιμής αγοράς. Η τιμή αγοράς θα είναι αποτέλεσμα διαγωνισμού μεταξύ επενδυτών που θα κληθούν να αγοράσουν τα δάνεια. 

5. Το κράτος θα αποζημιώνεται για την παροχή της εγγύησης λαμβάνοντας i) προμήθεια βάσει του ονομαστικού ποσού της εγγύησης, ii) ετήσιο φόρο εισόδου και iii) το 90% του junior τίτλου που θα εκδοθεί.

6. Ο ετήσιος φόρος εισόδου που θα πληρώνουν οι τράπεζες οι οποίες εισέρχονται στο Project Argo, θα καταβάλλεται κατά ένα τμήμα με μετρητά, δηλαδή κατά 61%, και κατά 39% μέσω συμψηφισμού με τον αναβαλλόμενο φόρο (DTC).  

7. Η εγγύηση θα ενεργοποιείται σε περίπτωση που οι ταμειακές ροές από τις ανακτήσεις δανείων μέσω της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου υπολείπονται αυτών που έχουν προβλεφθεί. 

8. Η «Αργώ» θα κληρονομεί τις υπάρχουσες σχέσεις που έχουν συμφωνήσει οι τράπεζες με τις εταιρείες διαχείρισης.  

Η πρόταση, αν και φέρεται να είναι ακριβότερη λύση σε σχέση με αυτή του «Ηρακλή», εξασφαλίζει οφέλη για τις τράπεζες, με βασικότερο τη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου που έχουν στα κεφάλαιά τους. Να σημειωθεί ότι ο αναβαλλόμενος φόρος φθάνει το 75% των κεφαλαίων των τραπεζών (έναντι π.χ. 32% στις ισπανικές τράπεζες, που έχουν αμέσως μετά τις ελληνικές το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών).

Η λύση αυτή βοηθάει όπως εξήγησε ο κ. Παντελιάς να βελτιωθεί ουσιαστικά η ποιότητα του κεφαλαίου των τραπεζών και να μειωθεί σταδιακά η συμμετοχή του κράτους, κάτι που διαφορετικά θα απαιτούσε σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία. Οπως υπογράμμισε, ο μηχανισμός ελαχιστοποιεί τη δημοσιονομική επίπτωση στον Ελληνα φορολογούμενο.

Η «Αργώ» επιτρέπει στις τράπεζες να παρουσιάζουν έναν καθαρότερο ισολογισμό και  τους δίνει χρόνο για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική σταθερότητα. Η «Αργώ», όπως σημείωσε, μπορεί να συμπληρώσει τον «Ηρακλή», διευρύνοντας την εργαλειοθήκη των τραπεζών για τη μείωση των NPEs, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και το πρόβλημα του αναβαλλόμενου φόρου.