ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρέμβαση ΡΑΕ για τιμές ρεύματος

Παρέμβαση ΡΑΕ για τιμές ρεύματος

Με μεταβατικά μέτρα θα λειτουργήσει το target model, καθώς ο σχεδιασμός του αποδείχθηκε στην πράξη αδύναμος να ανταποκριθεί στο ζητούμενο μιας υγιούς απελευθερωμένης αγοράς, παρότι τέθηκε ως προτεραιότητα από την κυβέρνηση και προβλήθηκε ως η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού. Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εφαρμογή του στις 11 Νοεμβρίου, αυτό που επετεύχθη είναι να εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές χονδρικής και να δημιουργήσει ανατιμητικές τάσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και να δυσφημήσει την αγορά διαταράσσοντας τις σχέσεις των συμμετεχόντων. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, το συνολικό κόστος για εξισορρόπηση έφτασε τα 130 εκατ. ευρώ για 36 μόλις ημέρες, όταν τα προηγούμενα χρόνια σε ετήσια βάση ο λογαριασμός προσαυξήσεων κινείτο περί τα 200 εκατ. ευρώ. 

Από τις αρχικές διαπιστώσεις των «παιδικών ασθενειών» και αφού μεσολάβησαν καταγγελίες από πλευράς συμμετεχόντων και σοβαρές αντιδράσεις από πλευράς της βιομηχανίας, η ΡΑΕ, αφού ολοκλήρωσε μια πρώτη διερεύνηση, διαπιστώνει ότι «το κόστος της αγοράς εξισορρόπησης, ειδικά κατά την εβδομάδα 30/11/2020 έως 6/12/2020, διαμορφώθηκε σε αδόκητα επίπεδα» και προχωρεί στη θέσπιση ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική και καθοδική πορεία, για μεταβατικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Το διάστημα αυτό, σύμφωνα με την εισήγηση που έθεσε χθες, και μέχρι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη ΡΑΕ, απαιτείται για να ολοκληρώσει τη διερεύνηση του «πολυδιάστατου ζητήματος του τρόπου λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης σε συνάρτηση και με την εξέταση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς επόμενης ημέρας και της ενδοημερήσιας αγοράς, ώστε να προβεί ακολούθως στις αναγκαίες ενέργειες, δηλαδή στην άσκηση των κανονιστικών, ρυθμιστικών ή και κυρωτικών της αρμοδιοτήτων». Με την αναφορά της αυτή, η ΡΑΕ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μιας συνολικής επανεξέτασης των υφιστάμενων παραμέτρων λειτουργίας του target model, αλλά και της επιβολής κυρώσεων στην περίπτωση που διαπιστώσει καταχρηστικές συμπεριφορές.

Τα άμεσα μέτρα που εισηγείται η ΡΑΕ αφορούν την επιβολή ορίων στις προσφορές ισχύος και ενέργειας εξισορρόπησης από τους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών, δηλαδή τους παραγωγούς θερμικών μονάδων. Ειδικότερα, στις προσφορές ισχύος εξισορρόπησης προτείνει εφαρμογή κατώτατου ορίου 0 ευρώ/MWh και ανώτατου ορίου 50 ευρώ/MWh, και στις προσφορές ισχύος εξισορρόπησης κατώτατο όριο 0 ευρώ/MWh και ανώτατο όριο 100 ευρώ/MWh. Τα όρια που αφορούν τις προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης, που υποβάλλονται από παραγωγούς που εκπροσωπούν κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής με εναλλακτικό καύσιμο για τη λειτουργία των μονάδων με το εναλλακτικό καύσιμο, αντιστοιχούν σε 0 ευρώ/MWh και 300 ευρώ/MWh. Τα υφιστάμενα κατώτατα και ανώτατα όρια είναι -4.240 ευρώ/MWh και +4.240 ευρώ/ΜWh. Tα μέτρα, σύμφωνα με την εισήγηση της ΡΑΕ, έχουν στόχο τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, την προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Η άμεση εφαρμογή ορίων, όπως αναφέρει, θα «επιτρέψει τον περιορισμό της έκθεσης των εκπροσώπων φορτίου στους κινδύνους εκ της αυξητικής διακύμανσης των τιμών», τη σταθεροποίηση των τιμών προμήθειας των πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ο οποίος θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στις πέντε εβδομάδες λειτουργίας του target model έχει επιβαρυνθεί με 12 εκατ. ευρώ.