ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΤΕ προχωράει σε τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους 6,1 δισ.

Η ΕΤΕ προχωράει σε τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους 6,1 δισ.

Την τιτλοποίηση  χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων ύψους 6,1 δισ. και την ένταξή του στον μηχανισμό των κρατικών εγγυήσεων («Ηρακλής») αναμένεται να εγκρίνει σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας. Πρόκειται για το project Frontier, που είναι η τρίτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων που εντάσσεται στον «Ηρακλή». 

Η μεικτή λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται στα 6,1 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με πληροφορίες, το senior τμήμα για το οποίο η τράπεζα θα υποβάλει αίτηση για την κρατική εγγύηση διαμορφώνεται κοντά στα 3 δισ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 190.000 δάνεια που προέρχονται από 80.000 πελάτες και το 90% αυτών των δανείων φέρει εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Με βάση τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου που αποτελεί την περίμετρο του Fontier, το 77% είναι μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, το 18% επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων και το 5% είναι καταναλωτικά δάνεια.

Μέσω της τιτλοποίησης η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για την εξυγίανση του ισολογισμού της, καθώς θα μειώσει κατά 60% το στοκ των κόκκινων δανείων και κατά 80% το στοκ των κόκκινων στεγαστικών δανείων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της, τα οποία αποτελούν και τη μεγαλύτερη κατηγορία των NPLs. Με βάση τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του 9μήνου, το χαρτοφυλάκιο των κόκκινων δανείων της ΕΤΕ ανέρχεται στα 10,1 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση, από τα οποία τα 9,6 δισ. ευρώ είναι από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Από αυτά: 

• 5,9 δισ. ευρώ είναι κόκκινα στεγαστικά.

• 600 εκατ. ευρώ είναι κόκκινα καταναλωτικά δάνεια.

• 1 δισ. ευρώ είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρών επιχειρήσεων. 

• 2,7 δισ. ευρώ είναι τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο τέλος του γ΄ τριμήνου στο 30,1% και ο δείκτης κάλυψης έπειτα από συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχεται στο 56,4%. Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων περιορίζεται στο 9,3% και ο αντίστοιχος δείκτης από συσσωρευμένες προβλέψεις φθάνει στο 80,1%. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) θα υποχωρήσει στα 4 δισ. ευρώ περίπου. Το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής προβλέπει την υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών από υποψήφιους επενδυτές το πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές και η υπογραφή της συμφωνίας αναμένονται το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους. Να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα θα υλοποιήσει τη συναλλαγή χωρίς να απαιτηθεί να καταφύγει στο μοντέλο hive down, δηλαδή σε απόσχιση της τραπεζικής δραστηριότητας, προκειμένου να απορροφήσει τη ζημία από την τιτλοποίηση.

Οπως έχει διευκρινίσει κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 9μήνου ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς, η τράπεζα είναι σε θέση να απορροφήσει πλήρως τη ζημία από την τιτλοποίηση μέσω της κερδοφορίας της, η οποία με βάση τα αποτελέσματα του 9μήνου ανήλθε στα 602 εκατ. ευρώ μετά από φόρους. Η ισχυρή κερδοφορία αποτυπώνεται και στον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ο οποίος στο τέλος του γ΄ τριμήνου ανήλθε στο 15,9%, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση των προβλέψεων για την πανδημία, ύψους 429 εκατ. ευρώ. Εξαιρώντας τα κέρδη μετά από φόρους του 9μήνου, ο δείκτης CET1 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχονται σε 14,5% και 15,4%, αντιστοίχως.