ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίμηνη παράταση του προγράμματος «Γέφυρα»

Τρίμηνη παράταση του προγράμματος «Γέφυρα»

Τρίμηνη παράταση σε όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα» για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά χρειάζονται χρόνο προκειμένου να ρυθμίσουν την οφειλή τους με τις τράπεζες ή μέχρι να εκπνεύσει η περίοδος χάριτος που έχουν συμφωνήσει με την τράπεζα, δίνει το υπουργείο Οικονομικών με σχετική τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή. 

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται επίσης η χρονική μετάθεση της έναρξης ισχύος του νέου πτωχευτικού νόμου και ειδικότερα η δυνατότητα των φυσικών προσώπων και των μικρών επιχειρήσεων να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από δάνεια ή χρέη προς το Δημόσιο. 

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Γέφυρα», παρατείνεται κατά 3 μήνες, δηλαδή έως τις 31 Μαρτίου του 2021:

• Η προθεσμία εντός της οποίας οι δικαιούχοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν, σε συνεργασία με τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους. Πρόκειται για τους δανειολήπτες που είχαν δάνεια σε καθυστέρηση και οι οποίοι προκειμένου να πάρουν την κρατική επιδότηση θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσουν το στεγαστικό τους δάνειο με την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης. Για τις περιπτώσεις αυτές η τρίμηνη παράταση δίνεται προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για τον διακανονισμό της οφειλής τους. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας ρύθμισης, οι δικαιούχοι θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν την κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου τους, η διάρκεια της οποίας παραμένει για 9 μήνες.

• Η προθεσμία έναρξης καταβολής της κρατικής επιδότησης προς τους δικαιούχους του προγράμματος, οι οποίοι έχουν εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά συνεχίζουν να βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμών. Η παράταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη μετά και τη δυνατότητα επέκτασης των μορατόριουμ, δηλαδή της αναστολής καταβολής δόσεων έως και το τέλος Μαρτίου. Ετσι, στην περίπτωση που ένας δανειολήπτης έχει λάβει αναστολή δόσης έως π.χ. τον Μάρτιο, θα μπορεί με βάση την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών να παραμείνει στο μορατόριουμ και η επιδότηση θα αρχίσει να «τρέχει» από τον Μάρτιο και για 9 μήνες, δηλαδή έως το τέλος του 2021. 

• Σε κάθε περίπτωση, η εννεάμηνη κρατική επιδότηση του προγράμματος «Γέφυρα» μπορεί να ξεκινήσει, το αργότερο, έως την 1η Απριλίου 2021 και θα διαρκέσει για 9 μήνες. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι 26.059 δικαιούχοι του προγράμματος, από τον προηγούμενο μήνα, επωφελήθηκαν από την πρώτη φάση πληρωμής της κρατικής επιδότησης, η οποία ανήλθε στα 9,9 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση 42.449 δανείων. Η επόμενη καταβολή κρατικής επιδότησης προς τους δικαιούχους προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου. 

Νέο πτωχευτικό

Σε ό,τι αφορά το νέο πτωχευτικό πλαίσιο που θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί από τις αρχές του 2021, η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι:

1. Για τα φυσικά πρόσωπα και τις μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ, η δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2021.

2. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα που διαθέτουν περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και πραγματοποιούν κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ, η δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, μέσω προσφυγής στο δικαστήριο, τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2021.