ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών η πανδημία

Επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών η πανδημία

Τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πλειονότητας των επιχειρήσεων επιτάχυνε η επέλαση της πανδημίας, με 9 στις 10 επιχειρήσεις, ήτοι 90,2%, να δηλώνουν ότι είτε έχουν κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση είτε σκοπεύουν άμεσα να ενεργοποιήσουν έναν οδικό χάρτη ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτό σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ετήσια έκθεση του Found.ation και του EIT Digital (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας) «Digital Transformation in Greece 2020-2021», επισημαίνοντας επίσης ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, ήτοι το 93,8%, πιστεύει πως η πανδημία επιτάχυνε τις διαδικασίες του ψηφιακού μετασχηματισμού στο εσωτερικό των εταιρειών. Μάλιστα, η πιο αποτελεσματική πρακτική που ωθεί τις επιχειρήσεις να μετασχηματίσουν τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες τους αναδεικνύεται, και στη φετινή έκθεση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού.

Εκτός από την αλλαγή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η επέλαση της πανδημίας έχει αλλάξει ριζικά τις συνθήκες αλλά και τον τρόπο εργασίας. Η τηλεργασία αποτελεί πλέον την πιο διαδεδομένη μέθοδο εργασίας, με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να στρέφονται σε αυτήν εν μέσω πανδημίας.

Ετσι, παρόλο που πριν από την πανδημία 7 στις 10 επιχειρήσεις διατηρούσαν μόνο το 25% του εργατικού δυναμικού τους σε εξ αποστάσεως εργασία, μετά την έξαρση της COVID-19 οι 6 στις 10 επιχειρήσεις διατηρούν πάνω από το 50% του εργατικού δυναμικού τους σε τηλεργασία. Μάλιστα, αυτή η προσφιλής μέθοδος εργασίας μάλλον ήρθε για να μείνει, άποψη με την οποία συντάσσεται το 81,7% των ερωτηθέντων που παρουσιάζει η έκθεση.  Ομως, μόλις το 14,8% των εταιρειών ήταν σε θέση να υλοποιήσει άμεσα τέτοιες αλλαγές, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα που έχουν να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εργασία.