ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην τελική ευθεία το ντιλ της Πειραιώς με την Intrum

Στην τελική ευθεία το ντιλ της Πειραιώς με την Intrum

Στην τελική ευθεία για την υπογραφή της συμφωνίας με την Intrum για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Phoenix βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς. Το Phoenix αποτελείται από στεγαστικά δάνεια αξίας 1,9 δισ. ευρώ και είναι η πρώτη τιτλοποίηση που υλοποιεί η τράπεζα αξιοποιώντας τον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». 

Η κρατική εγγύηση φθάνει το 1 δισ. ευρώ και αφορά τους τίτλους υψηλής εξοφλητικής ικανότητας (senior notes). Με βάση τη συμφωνία, η Intrum θα αποκτήσει ποσοστό 30% των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) της τιτλοποίησης. Η τράπεζα θα διακρατήσει το σύνολο των senior τίτλων που φέρουν και την κρατική εγγύηση και το 5% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Ο σουηδικός όμιλος Intrum έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και μέσω της Intrum Hellas έχει αναλάβει τη διαχείριση της εξυπηρέτησης (servicing) του συνολικού χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων στην Ελλάδα, συνολικού ύψους περίπου 27 δισ. Την περασμένη εβδομάδα η τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη μεταβίβαση στην Intrum –σε συνεργασία και την EBRD– του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων με την επωνυμία Iris. Το Iris περιλαμβάνει 53.000 δάνεια συνολικής αξίας 1,7 δισ. και λογιστικής αξίας 653 εκατ., ενώ στη σύνθεσή του περιλαμβάνονται δάνεια λιανικής, πολύ μικρών επιχειρήσεων και δάνεια leasing.

Η πώληση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση του στοκ των κόκκινων δανείων που έχει στον ισολογισμό της, το ύψος των οποίων με βάση τα στοιχεία του 9μήνου –χωρίς να περιλαμβάνονται οι παραπάνω ενέργειες– διαμορφώνονται στα 22,7 δισ. Η Τράπεζα Πειραιώς «τρέχει» επίσης τη δεύτερη τιτλοποίηση κόκκινων δανείων με την επωνυμία Vega, που περιλαμβάνει στεγαστικά δάνεια αξίας 1 δισ. ευρώ και επιχειρηματικά δάνεια αξίας 4 δισ. H συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το α΄ 3μηνο του 2021 και θα ενταχθεί επίσης στον «Ηρακλή». Η ζημία ύψους 1,6 δισ. από την τιτλοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων μεταφέρεται στην εταιρεία holding που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού του ομίλου μέσω του μοντέλου hive down, δηλαδή της απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητας σε νέα εταιρεία που θα λάβει τραπεζική άδεια. 

Η διοίκηση της τράπεζας έχει ανακοινώσει ένα ευρύ πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης 1 δισ. προκειμένου να στηρίξει μια πιο επιθετική μείωση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια πρόσθετη τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων ύψους 2 δισ., ενέργεια μέσω της οποίας η τράπεζα θα αποκομίσει όφελος 300 εκατ. ευρώ. Το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης προβλέπει επίσης την πώληση του δικτύου των POS σε ανεξάρτητη εταιρεία, ενέργεια η οποία θα της αποφέρει όφελος 300 εκατ., την ανάθεση σε fund της διαχείρισης συμμετοχών έως 400 εκατ. που έχει ο όμιλος σε εταιρείες που ενοποιεί στον ισολογισμό της, αποκομίζοντας όφελος 100 εκατ., ενώ η μη πληρωμή του κουπονιού των CoCos για τα έτη 2020-2021 αποφέρει στην τράπεζα 300 εκατ. ευρώ. 

Το επιχειρησιακό πλάνο της Πειραιώς προβλέπει επίσης την αναγνώριση το 2021 κερδών από ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου ύψους 400 εκατ., ενώ στόχος είναι η ενίσχυση των κεφαλαίων με την έκδοση ομολόγων έως και 600 εκατ., εφόσον οι συνθήκες των αγορών το επιτρέψουν.