ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Folli Follie: Προσπάθεια συγκάλυψης μέχρι τέλους

Folli Follie: Προσπάθεια συγκάλυψης μέχρι τέλους

Βασική συνιστώσα του σκανδάλου Folli Follie υπήρξε η συγκάλυψή του από τους πρωταγωνιστές του, όπως προκύπτει από την ενδιάμεση έκθεση της PwC. Εκτός από τη φερόμενη εμπλοκή πολιτικών προσώπων, συνάφθηκαν ύποπτες συμβάσεις με αντικείμενο την εταιρική και οικονομική αναδιάρθρωση της εταιρείας. Ξεχωρίζουν αυτή με την εταιρεία Sovereign Capital Partners, ελεγχόμενη από τον Hal Hirsch ο οποίος παρουσίαζε τον εαυτό του ως «managing partner» της SCP με έδρα τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, όπως αναφέρει η έκθεση, ο Hirsch φαίνεται να έχει εμπλακεί και με άλλα καθήκοντα (π.χ. απομάκρυνση στελέχους της Folli Follie). Αφού επίσης μεσολάβησε για τη μη δεσμευτική προσφορά χρηματοδότησης της FFSA από την εταιρεία Petrus AG (για το πόσο των 250 εκατ. ευρώ), η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ, ο Hirsch ζήτησε την καταβολή ολόκληρου του ποσού που προβλεπόταν βάσει της σύμβασης.

Υπό την κατεύθυνση των Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, καταβλήθηκαν σχεδόν 3 εκατ. δολάρια στον Hirsch, ένα ποσό το οποίο, με εξαίρεση την αρχική προκαταβολή των 300.000 δολαρίων, η εταιρεία αργότερα (σε περίοδο που υπηρετούσε ως διευθύνων σύμβουλος ο Τ. Φράγκου) αμφισβήτησε ότι χρωστούσε, ζητώντας την επιστροφή του ποσού αυτού. Οπως σημειώνει η PwC, η σύμβαση του ομίλου με την SCP φέρει ημερομηνία 18-05-2018, αλλά φαίνεται να υπογράφεται στις 23-05-2018, οπότε ο Τζ. Κουτσολιούτσος ζήτησε να πληρωθεί η προκαταβολή στον Hirsch επειδή «τον χρειάζομαι», όπως σημειώνει ο ίδιος σε ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η πληρωμή γίνεται στις 25-05-2018 και, σύμφωνα με τις οδηγίες του Hirch, κατευθύνεται προς τον τραπεζικό λογαριασμό «Hal Hirsch Esq. Attorney Trust» στη Νέα Υόρκη.

Οπως αποκαλύπτεται στην έκθεση, ο Η. Hirsch είναι δικηγόρος με άδεια άσκησης επαγγέλματος στη Νέα Υόρκη, αν και ουδέποτε εμφανίζεται να έχει υπογράψει κάποια σύμβαση με τον όμιλο ή με οποιαδήποτε θυγατρική του, για την παροχή νομικών υπηρεσιών. Κι ενώ, μάλιστα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί τύπου «attorney trust account» στη Νέα Υόρκη, όπως αυτός που χρησιμοποίησε ο Hirsch για να αποδεχθεί τις πληρωμές του ομίλου, έχουν πολύ συγκεκριμένες, και περιορισμένες, χρήσεις κατά τους ηθικούς κανόνες για δικηγόρους της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Συγκεκριμένα, τέτοιοι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάθεση χρημάτων που ανήκουν σε πελάτες ενός δικηγορικού γραφείου, και τηρούνται σε καταπίστευμα. Επιπλέον, υπάρχει αυστηρή απαγόρευση ανάμειξης τέτοιων χρημάτων με προσωπικά ή επαγγελματικά κεφάλαια του δικηγόρου, όπως αναφέρει η έκθεση της PwC. 

Ως αποτέλεσμα, η χρήση ενός τέτοιου τύπου λογαριασμού από τον Hirsch, για τις πληρωμές του ομίλου, δημιουργεί ερωτήματα. Πέραν της εν λόγω σύμβασης, η PwC διαπιστώνει ότι η έρευνα της Αlvarez Marshal (Α&Μ), από τον Ιούνιο του 2018 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, παρουσίαζε σημαντικό αριθμό αδύνατων σημείων. Εξάλλου, η σύμβαση με την Α&Μ προέβλεπε ότι η εταιρεία θα ενεργούσε υπό την καθοδήγηση του Τζ. Κουτσολιούτσου, του Hirsch και Ελληνα δικηγόρου.