ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη Frezyderm

Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη Frezyderm

Πιθανή αντιανταγωνιστική πρακτική, αλλά όχι κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ή επιβολή τιμών μεταπώλησης, διαπιστώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη γνωστή ελληνική εταιρεία καλλυντικών Frezyderm. Τη σχετική εισήγηση, πάντως, θα κληθεί να εξετάσει η Ολομέλεια της ανεξάρτητης αρχής σε συνεδρίασή της, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 4 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ύστερα από αυτεπάγγελτη έρευνα που διενήργησε, αλλά και κατόπιν εξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας Intermed (πρόκειται επίσης για ελληνική εταιρεία καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων), δεν διαπιστώνεται εις βάρος της Frezyderm ΑΒΕΕ, διά συγκεκριμένων προωθητικών της ενεργειών προς φαρμακεία, η εξ αντικειμένου περιοριστική πρακτική του καθορισμού τιμών μεταπώλησης και της εναρμονισμένης πρακτικής καθορισμού τιμών μεταξύ των διανομέων. Επίσης, δεν διαπιστώνεται η κατοχή δεσπόζουσας θέσης από την καταγγελλόμενη εταιρεία Frezyderm ΑΒΕΕ στη σχετική αγορά παραγωγής και εμπορίας εν γένει καλλυντικών προϊόντων, ειδών προσωπικής και βρεφικής περιποίησης, «παραφαρμακευτικών» και άλλων συναφών προϊόντων.

Ωστόσο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι υπάρχει περιορισμός μέσω συγκεκριμένων συμβατικών όρων των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των εξουσιοδοτημένων Ελλήνων λιανεμπόρων του επιλεκτικού δικτύου της Frezyderm ΑΒΕΕ, αλλά και των χονδρικών εξαγωγικών της πωλήσεων, ενεργητικών και παθητικών, προς επιλεγμένους διανομείς του δικτύου της, στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επιπλέον, με τους εν λόγω συμβατικούς όρους, εμποδίζονται ενδεχόμενες πωλήσεις των εξουσιοδοτημένων Ελλήνων λιανεμπόρων προς τις ελληνικές φαρμακαποθήκες/μέλη του επιλεκτικού δικτύου διανομής της ελεγχόμενης εταιρείας Frezyderm ΑΒΕΕ, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό επίπεδο εμπορίας (χονδρική).

Σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οποίας θα αποφασίσει η Ολομέλεια της ανεξάρτητης αρχής, οι εν λόγω πρακτικές προκαλούν εμπόδια στην ενοποίηση των αγορών της Ε.Ε., επιτείνοντας τη στεγανοποίηση σε επίπεδο εθνικών αγορών. Επίσης, οι πρακτικές αυτές αμβλύνουν τον ενδοσηματικό ανταγωνισμό, καθώς περιορίζουν, λόγω της παρεμπόδισης των διασταυρούμενων πωλήσεων, την αξιοποίηση από τα μέλη του επιλεκτικού δικτύου των τυχόν αποκλίσεων μεταξύ τους ως προς τις τιμές πώλησης των προϊόντων από μέρους της ελεγχόμενης εταιρείας Frezyderm ΑΒΕΕ, επιβαρύνοντας έτσι τον τελικό καταναλωτή.