ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιθανή προσφυγή του ΔΣΑ για αποζημίωση ειδικού σκοπού

Πιθανή προσφυγή του ΔΣΑ για αποζημίωση ειδικού σκοπού

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), κατά την τελευταία συνεδρίασή του, αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους δικηγόρους και για τον σκοπό αυτό συγκρότησε ειδική επιτροπή. Και αυτό γιατί στην έννοια της αποζημίωσης δεν συγκαταλέγεται το ειδικό βοήθημα από τον λογαριασμό ανεργίας του ΟΑΕΔ (του άρθρου 66 ν. 4576/2020), ο οποίος συγκροτείται από τις εισφορές των δικηγόρων.

Ακόμη, ο ΔΣΑ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού στη Βουλή αλλά και ενδεχόμενης παράτασης των μέτρων λόγω της πανδημίας, ζητεί:

– Την άμεση καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

– Την πλήρη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

– Την εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης για την άμεση καταβολή του 50% των οφειλομένων αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, προ πάσης εκκαθάρισης (και καταβολή του υπολοίπου 50% μετά την εκκαθάριση).

– Την άμεση καταβολή των οφειλομένων από τον e-ΕΦΚΑ πιστωτικών υπολοίπων του προηγούμενου έτους.

– Την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων ή ασκούμενων, οι οποίοι εργάζονται σε μη ιδιόκτητα δικηγορικά γραφεία με ΤΠΥ ή έχουν έμμισθη σχέση, ώστε να διασφαλιστούν στην πράξη οι θέσεις των δικηγόρων που απασχολούνται σε δικηγορικά γραφεία και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

– Τη μείωση 25% στην εφάπαξ καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, όπως ακριβώς δηλαδή ίσχυε και στο πρώτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

– Την υπαγωγή των νομικών υπηρεσιών σε μικρότερη κλίμακα του ΦΠΑ, ήτοι στο 15%, κάτι το οποίο θα διευκολύνει και τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και να λαμβάνουν νομικές υπηρεσίες.

– Την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος.

– Την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τα εισοδήματα του 2020 στις φορολογικές δηλώσεις του 2021.