ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απάτη Folli Follie: Ο οδοντίατρος πεθερός, «ελεγκτής» του… γαμπρού

Απάτη Folli Follie: Ο οδοντίατρος πεθερός, «ελεγκτής» του… γαμπρού

Τα κακώς κείμενα στη Folli Follie σχετίζονταν με ένα πρακτικά ανύπαρκτο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, με τους ελεγκτές να εντοπίζουν ελλείψεις που συνέτειναν –εάν δεν επέτρεψαν ή διευκόλυναν– στη διάπραξη των επιλήψιμων διαχειριστικών πράξεων. Οπως αναφέρεται στην έκθεση, μέχρι και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου του 2018 η λειτουργία της επιτροπής ελέγχου (Ε.Ε.) κρίνεται ανεπαρκής, καθώς έως τότε δεν τηρούνταν πρακτικά από τις τυχόν συνεδριάσεις. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει οποιοδήποτε τεκμήριο που να αποδεικνύει ότι όντως συνεδρίαζε και λειτουργούσε η επιτροπή.

Είναι ενδεικτικό ότι, όπως προκύπτει από την έκθεση, για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ήταν πρώην μέλος του Δ.Σ. του ομίλου και οδοντίατρος στο επάγγελμα, που αποτελούσε ταυτόχρονα τον πατέρα της συζύγου του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, η οποία είχε και την ιδιότητα της υπεύθυνης του τμήματος Corporate Affairs της Folli Follie.

Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ακόμη ότι, από τον Ιανουάριο του 2017 έως και τον Μάιο του 2018, ορισμένα από τα μέλη της επιτροπής ελέγχου απείχαν από όλες τις συνολικά 41 συνεδριάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί.Εις επίρρωσιν αυτού, η έκθεση σημειώνει ότι οι πραγματικές αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου (χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν λοιπές παροχές), όπως αυτές προκύπτουν από τα σχετικά έξοδα που βάρυναν την εταιρεία κατά την περίοδο 2012-2014, ήταν υψηλότερες από τα ποσά που είχαν εγκριθεί προς διάθεση από τις ετήσιες τακτικές γενικές συνελεύσεις των μετόχων, κατά 2,3 εκατ. ευρώ το 2012, κατά 512.000 ευρώ το 2013 και κατά 505.000 ευρώ το 2014.

Μία ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση των κακώς κειμένων ως προς την εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί η σύμβαση, έναντι ετήσιων απολαβών 300.000 ευρώ, που είχε συνάψει –χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη από τον νόμο έγκριση– μέλος του Δ.Σ. και της επιτροπής ελέγχου με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής.

Αντίστοιχα, έτερο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας είχε λάβει 365.000 δολάρια από τον Δημ. Κουτσολιούτσο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη θυγατρική της Folli Follie, Planaco.