ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οφελος 155 εκατ. ευρώ για Eurobank από swap κρατικού ομολόγου

Οφελος 155 εκατ. ευρώ για Eurobank από swap κρατικού ομολόγου

Κεφαλαιακό όφελος 155 εκατ. ευρώ αποκομίζει η Eurobank από το swap των κρατικών ομολόγων που πραγματοποίησε με το ελληνικό Δημόσιο. Η συναλλαγή συμφωνήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου και, βάσει αυτής, η Eurobank αντάλλαξε ομόλογα ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), ονομαστικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ, λήξεων από 7 έως 21 έτη, με νέους τίτλους 30ετούς διάρκειας, σε τιμές αγοράς, καθώς και μετρητά. Με την κίνηση αυτή, η τράπεζα ισχυροποιεί την κεφαλαιακή θέση της αξιοποιώντας την ευνοϊκή συγκυρία της πορείας των ελληνικών ομολόγων, ενώ αντίστοιχα για το ελληνικό Δημόσιο η ανταλλαγή βελτιώνει το προφίλ του χρέους, επεκτείνοντας τη μέση διάρκειά του.

Η κίνηση προσθέτει 40 μονάδες βάσης στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες αποτιμήσεις των λοιπών ομολόγων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της και τις αλλαγές στον κανονισμό για τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας αναφορικά με προγράμματα λογισμικού, ο δείκτης διαμορφώνεται πλέον κοντά στο 16,3% από 15,6% που διαμορφώθηκε στο τέλους του 9μήνου, ενισχυμένος κατά περίπου 70 μονάδες βάσης.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η Eurobank εισέρχεται στη νέα χρονιά με τον ισχυρότερο ισολογισμό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, καθώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εννεαμήνου 2020, διαθέτει τον χαμηλότερο δείκτη NPEs στο 14,9% και τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης NPEs 62,5% και δείκτη Texas (Texas ratio) κοντά στο 60%. Διευκρινίζεται ότι ο δείκτης Texas αντανακλά την υγεία του χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας σε σχέση με τους πιστωτικούς κινδύνους έναντι των ιδίων κεφαλαίων της.

Να σημειωθεί ότι σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησε στις 7 Δεκεμβρίου και η Alpha Bank, ανταλλάσσοντας ομόλογα ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας 1,67 δισ. ευρώ και παίρνοντας ως αντάλλαγμα νέους τίτλους, 30ετούς διάρκειας. Οι τίτλοι έχουν λήξη στις 20/03/2050, με τιμή διακανονισμού 146,52% και απόδοση στη λήξη 1,32% καθώς και μετρητά. Στην περίπτωση της Alpha Bank το κεφαλαιακό όφελος ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ και η κίνηση προσθέτει 30 μονάδες βάσης στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, που, μετά τη συναλλαγή και τις αλλαγές στον κανονισμό για τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας αναφορικά με προγράμματα λογισμικού (+30 bp), διαμορφώνεται πλέον κοντά στο 19% από 18,3% στο τέλος του 9μήνου. Την πρόθεσή της να ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας μέσω αναγνώρισης κερδών από ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου που θα της αποφέρουν όφελος 400 εκατ. ευρώ έχει προαναγγείλει και η Τράπεζα Πειραιώς. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.